Les obres del nou moll de Balears transformaran la fesomia del Port de Tarragona

La futura ZAL del puerto de Tarragona ha despertado el interés de numerosos operadores. CEDIDA

La primera fase d’aquesta nova infraestructura estarà adossada al dic de Llevant, tindrà 460 metres de longitud i una esplanada de 4 hectàrees de superfície

Les obres del nou moll de Balears entren en la seva fase decisiva i, durant els 14 mesos d’execució, transformaran la fesomia del Port de Tarragona. Aquesta nova infraestructura canviarà de forma substancial l’espai del dic de Llevant destinat a l’atracada dels creuers, ja que tindrà una superfície de 4 hectàrees i 460 metres de llarg.

La línia d’atracada total serà de 700 metres, ja que, en 240 d’aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats arribant a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.

Les obres del moll, amb un pressupost de més de 27 milions d’euros (més IVA), es van iniciar oficialment el passat dia 17 d’abril amb la signatura de l’acta de replantejament i s’executaran en un termini de 14 mesos, la qual cosa situa la finalització dels treballs a mitjans de l’any 2021.

En un futur, la nova infraestructura també podria ampliar serveis per a sòlids a granel i terminals multipropòsit.

Un nou moll en 10 fases i 14 mesos

Les obres del moll de Balears van començar el passat mes d’abril i s’allargaran durant 14 mesos fins que la nova instal·lació estigui operativa.

Primera fase: recepció del dic flotant “Mar del Aneto” també denominat caixoner, instal·lat al moll d’Andalusia. La seva funció és la construcció dels caixons o fonaments de formigó que s’han d’utilitzar per a la creació del nou moll de Balears.

Aquest tipus de plataformes s’utilitzen en els ports per a la fabricació de molls, dics i altres infraestructures relacionades amb l’activitat portuària. La tecnologia dels caixons redueix notablement l’impacte mediambiental respecte a altres mètodes, permet escurçar considerablement els temps d’execució i s’ajusta molt bé a les característiques del Port de Tarragona.

En aquesta primera fase, es realitza el muntatge de la barrera antiterbolesa a l’aigua i es retira part de l’escullera on anirà el nou dic. També es trasllada el dic flotant “Mar del Aneto” al moll de Catalunya i, per últim, s’inicia el dragatge per condicionar el fons marí de manera uniforme.