Les Cambres reclamen les infraestructures que el territori necessita

Horitzó 2021 Infraestructures que transformaran el territori

El nou “Acord per les Infraestructures i serveis ferroviaris al Camp de Tarragona” assolit entre els ajuntaments de Cambrils, Reus, Salou, Tarragona, Vila-seca i la Generalitat de Catalunya suposa un nou marc de treball i de consens en la millora ferroviària al Camp de Tarragona.

Aquest Acord institucional ha de ser el marc perquè la resta d’agents socioeconòmics ens hi sumem, però sobretot una oportunitat per millorar i transformar la connectivitat del territori, no només des del punt de vista del model ferroviari sinó també des de l’òptica del transport multimodal.

Cal també aprofitar aquest impuls reivindicatiu de les institucions i de la societat civil per demanar que no només les infraestructures ferroviàries sinó també les viàries, aeroportuàries o portuàries s’acabin executant.

L’any 2021 és un termini curt per a la consolidació d’infraestructures, però la nova situació creada amb la posada en servei de diversos trams d’infraestructures o l’esperada gratuïtat del sistema de peatges al nostre àmbit seran una realitat, si més no, molt propera.

Aquests propers anys, doncs, seran decisius en el seguiment de l’execució d’aquelles obres previstes o en la consolidació de projectes que definiran una nova xarxa d’infraestructures i relacions socioeconòmiques durant les properes dècades.

No podem permetre que les nostres empreses perdin més competitivitat per no disposar de les infraestructures que a hores d’ara haurien d’estar ja en servei. El Camp de Tarragona és una intersecció molt important del Corredor Mediterrani per cometre errors o retards que podem pagar molt car en el futur per no haver fet la feina quan calia.

Document Horitzó 2021

Les Cambres de Reus i de Tarragona reclamem a les administracions competents, a través d’aquest document, que després d’arribar a consensos importants en el territori sobre el model ferroviari no hi hauria d’haver més motius per no executar aquelles infraestructures primordials per al seu desenvolupament.

Aquest impuls en matèria ferroviària s’ha de veure recolzat també amb el seguiment de la resta d’infraestructures i del sistema de manteniment que s’apliqui a partir de la gratuïtat dels trams dels peatges de les autopistes que afecten els nostres àmbits territorials.

 

Així mateix, les Cambres de Reus i Tarragona volem impulsar un marc de treball i de reivindicació conjunt entre ambdues Corporacions empresarials davant de les administracions competents, perquè en el termini de l’any 2021 siguin una realitat les principals infraestructures que han d’impulsar l’economia de l’àrea.

Reivindicacions i actuacions conjuntes

Les Cambres de Reus i de Tarragona consideren que les principals infraestructures  haurien d’estar en servei durant l’horitzó del 2021:

 

Infraestructura

 

Accions conjuntes

 

Termini

 

 

Entrada en servei del  nou tram ferroviari Vandellòs-Tarragona

 

Posada en servei com més aviat millor, i reivindicar la remodelació dels serveis regionals en relació a Barcelona.

 

 

2018

 

Estació Intermodal

 

La nova connexió Vila-seca-Perafort fa necessari la licitació de les obres com a porta d’entrada a l’Aeroport de Reus i la seva connexió amb el Prat en 40 minuts.

 

 

 

2021

 

Connexió al nord de Tarragona

 

Bypass que connecti la LAV i la línia convencional per tenir un servei regional Reus-Tarragona-Barcelona en temps reduït de 50 minuts: demanar nou estudi informatiu i projecte constructiu.

 

 

 

2021

 

Estació Reus Sud

Baixador de Bellissens

 

 

Estació per connectar el servei ferroviari al sud de la ciutat de Reus, donant servei al campus de la URV i a l’Hospital de Sant Joan.

 

2021

 

Xarxa de mercaderies

 

Continuació de les obres per connectar en ample estàndard europeu els principals pols de mercaderies (especialment Reus-nus de Vila-seca-Castellbisbal).

 

 

 

2021

 

Pla Director de

l’Aeroport de Reus

 

Finalització de la redacció. I inici de les millores que permetin major acollida de passatgers durant els mesos turístics punta.

 

 

2019

 

A-27 Tarragona-Montblanc (túnel de Lilla)

 

Demanar la finalització de les obres del túnel i valorar les connexions de l’A-27 amb la resta de la xarxa viària (A-7, C-31B i C-14) per l’augment de tràfic que absorbirà.

 

 

2021

 

 

Finalització de la concessió

dels peatges a l’AP-7

 

Tot i la finalització de la concessió d’explotació de l’autopista el 2019 (Tarragona-Alacant) i el 2021 (Tarragona-La Jonquera), el manteniment de les vies serà un cost important que no ha estat aclarit pel Ministeri sobre com s’assumirà, i que segons el model aplicat continuaria essent sagnant pel territori.

 

 

 

2019-2021

 

Port de Tarragona

 

Unir les terminals ferroviàries de càrrega/descàrrega de l’àmbit sud del Port amb la terminal ferroviària existent a la línia convencional entre Tarragona i Vila-seca, que també es remodela per permetre l’expedició/recepció de trens amb major longitud.

 

 

 

2021

 

 

Aquestes actuacions en la seva majoria corresponen al Ministeri de Foment del Govern de l’Estat, motiu pel qual les Cambres de Reus i Tarragona exerciran les corresponents reivindicacions i accions conjuntes davant l’administració de l’Estat perquè compleixi els acords, els pactes, els projectes i l’execució de les obres que aquest organisme tenia previst i en marxa.