‘L’Aventura de la Vida’, 20 anys de promoció d’estils de vida saludables des de la infància  

Tallers a les aules de Primària. CEDIDA

La consellera de Serveis Socials, Carla Aguilar-Conill, i el conseller d’Ensenyament,  Manel Castaño, han obert avui la jornada de formació per al professorat

Aquest curs es compleixen 20 anys de L’Aventura de la Vida, un programa de promoció  d’hàbits  saludables i prevenció de conductes de risc que es desenvolupa a diverses escoles d’Educació Primària del municipi. En aquest moment, participa un 30%  del total i és per això que des de l’Ajuntament es  vol ampliar l’oferta a la resta dels centres escolars. Durant aquests 20 anys s’han beneficiat del programa al voltant de 12.000 infants de entre 6 i 12 anys.

L’Aventura de la Vida, té com a objectiu fomentar actituds fermes davant de les conductes que comporten un risc per a la salut, com ara el consum de tabac, alcohol o l’abús de les pantalles, a partir del treball de l’autoestima, la pressa de decisions i les habilitats socials dels infants com a factors de protecció.

Per desenvolupar aquest programa, és imprescindible comptar amb la complicitat del professorat. El Servei de Prevenció de les Adiccions organitza una jornada de formació del professorat cada inici de curs, coordina les activitats i resta com a suport del professorat per qualsevol dubte. Aquest espai de formació treballa aspectes relacionats amb la  promoció dels hàbits saludables, les habilitats per relacionar-se amb els altres i amb l’entorn,  la utilització dels materials  i la metodologia de treball a l’aula.

El programa es presenta amb materials didàctics atractius (àlbums de cromos i contes en format audio i paper), que es treballen a l’aula al llarg del curs, amb una metodologia participativa on s’afavoreix la reflexió dels infants. Enguany s’ha començat a treballar amb uns contes en format paper que es dinamitzaràn a l’aula amb la representació d’un espectacle teatral mixt de petit format,  vinculat amb  els personatges protagonistes  del programa, que combinarà  la veu del narrador  amb altres elements de suport.

Les  Conselleries de Serveis Socials  i Educació de l’Ajuntament de Tarragona ajuden també a gestionar les activitats complementàries com L’Aventura al Barri  o  L’Aventura de Conversar, que ha fet el seu 15é aniversari com espai radiofònic gràcies a la col·laboració de Tarragona Ràdio; pels seus micròfons han passat uns 3.200 alumnes i  prop de 400 tutors/res. Així mateix es porten a terme tallers específics complementaris sobre l’alcohol i /o begudes energètiques per l’alumnat  de 6è i tallers  participatius per a les famílies.

L’aventura al barri  permet l’inclusió d’agents comunitaris que generen el concepte de teixit social i que,  d’alguna manera,  podem  considerar agents de salut en un sentit ampli  (guàrdia urbana, bombers,  farmacèutics,  monitors  d’esplai, esportistes, socorristes aquàtics, equip de salut escolar, protecció civil, etc.).

L’Aventura de Conversar  serveix d’altaveu del que es treballa a les aules al llarg del curs.  És un programa setmanal d’una hora de durada on els infants són els veritables protagonistes, i té entre els seus objectius afavorir la  implicació de les famílies i  de la comunitat en general,  en la  transmissió d’estils de vida  saludables,  així com fomentar la capacitat crítica que farà ciutadans més  participatius.