Obert el termini per al fraccionament dels impostos i taxes municipals

Fins al 31 de gener es poden acollir a aquest fraccionament sense interessos ni cap cost addicional

 

Redacció.- L’Ajuntament de Tarragona obre el termini per a demanar el pagament fraccionat dels tributs municipals. Fins al 31 de gener els tarragonins poden sol·licitar aquest pagament, que es podrà fer en 10 terminis. El fraccionament no comporta interessos ni té cap cost. És una facilitat més que s’ofereix als contribuents amb l’objectiu que puguin fer front al pagament d’impostos i taxes municipals.

 

Els ciutadans que demanin acollir-se a aquest sistema fraccionat pagaran el primer rebut al mes de març i així successivament fins desembre. El fraccionament és la forma més ràpida i còmode per al contribuent de pagar els impostos i taxes.

Aquest any han pagat de forma avançada 1.384 contribuents, mentre que 8.905 s’han acollir al pagament a terminis.

Pagament avançat d’impostos i taxes

Per altra banda, l’Ajuntament de Tarragona també ofereix la possibilitat d’acollir-se al sistema de pagament avançat d’impostos i taxes municipals. Fins al 15 de gener de cada any, qualsevol ciutadà pot sol·licitar aquest sistema per pagar l’impost de béns immobles, l’impost de vehicles, la taxa de la brossa i l’Impost d’Activitats Econòmiques. D’aquesta manera, s’estalviaran el 2,5% dels que els tocaria pagar.

Les sol·licituds de totes aquestes modalitats de pagament dels impostos i taxes es poden tramitar via telemàtica a través de la seu electrònica (https://tramits.tarragona.cat)amb un certificat digital a nom del contribuent o de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Contribuent (OAC) , Pl. de la Font, 1.