L’aire de Barcelona és pitjor que el de l’entorn industrial de Tarragona

Josep Francesc Font, director general del complex industrial de Repsol. CEDIDA

Repsol ha presentat els 18 compromisos del seu Pla de Sostenibilitat 2019, i entre ells, que donarà continuïtat a la monitorització sistemàtica de la qualitat de l’aire del Camp de Tarragona a través d’un informe Observatori anual que n’avaluarà els resultats

Els mesuraments de la prova pilot de 2018 certifiquen que cap de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) va superar els limits mitjans establerts per la legislació o les recomanacions ambientals existents

Durant 2018 es van realitzar mesuraments de 53 compostos en 16 punts diferents del perímetre de les instal.lacions del polígon nord de Repsol, en les quals es va detectar la presència de 43 compostos. Durant l’estudi s’ha evaluat l’aire dels municipis de Constantí, El Morell, Vilallonga, Puigdelfí-Perafort, Reus i Prades. També es fan mesuraments a Barcelona i Prades com a elements comparatius.

En el cas del benzè, únic compost sotmès a normativa, les concentracions trobades en les diferents poblacions estan per sota del valor legislat de 5 micrograms per metre cúbic com mitjana anual. En el cas del butadiè, també està per sota de la recomanació de dos micrograms per metre cúbic. “Els ciutadans han d’estar tranquils perque els resultats són bons, si se sumen tots els components analitzats, l’àrea metropolitana de Barcelona està pitjor que cualuquiera dels sis municipis analitzats en l’entorn industrial de Tarragona”, ha explicat el director de l’Institut Sardà, Lluís Anglada, que signa l’informe.

El director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font, ha subratllat l’esforç de la companyia per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la seva petjada de carboni. Pel que fa als pics d’emissions que denuncien alguns col·lectius crítics amb la indústria química, Font recorda que cal ser rigorós i que els nivells d’immissió -exposició perllongada en l’entorn; els nivells en fàbrica entren en el camp de la seguretat laboral- sempre es realitzen en mitjanes anuals: “És una metodologia de mètode obert, la mateixa que s’usa als Estats Units, i que posem a disposició de la Taula de la Qualitat de l’Aire com una eina de codi obert que puguin completar i millorar altres agents “.