L’ACA invertirà 2,7 milions d’euros en la nova depuradora del Botarell

Actual depuradora del Botarell, que serà substituïda per la nova.
  • S’ha iniciat la licitació del contracte per a executar les obres de la nova planta d’aquest municipi del Baix Camp

  • L’actuació, inclosa en l’actual cicle de la planificació hidrològica (2016-2021), servirà per adequar-se a les necessitats de sanejament actuals i futures

  • A més d’ampliar la capacitat de tractament de les aigües residuals del municipi, la nova instal·lació garantirà una correcta eliminació del nitrogen

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) millorarà el sanejament de les aigües residuals del Botarell, a la comarca del Baix Camp, amb la construcció d’una nova depuradora. S’ha iniciat la licitació del contracteper a executar les obres d’ampliació i garantir el funcionament de la planta durant un any, amb un pressupost de 2,7 milions d’euros.

Es poden presentar ofertes fins el 16 de setembre i el contracte tindrà una durada de 2 anys i 10 mesos, a partir de l’adjudicació i la signatura del mateix.

La nova depuradora serà de tipus compacte, amb tractament de fangs activats d’aireació prolongada i reducció de nutrients. La planta tindrà una capacitat per tractar un cabal de 326 m3/dia (població equivalent de 2.000 habitants) i substituirà l’actual depuradora que saneja les aigües residuals del municipi, amb capacitat per tractar 200 m3/dia, per a una població equivalent de 800 habitants. Per tant, la nova depuradora garantirà les necessitats de sanejament actuals i futures, tenint en compte que el municipi ha doblat la seva població en els darrers 20 anys.
La nova planta estarà ubicada a prop de la depuradora que està actualment en funcionament, per així aprofitar part de les infraestructures de sanejament en alta com els col·lectors o les estacions de bombament, però una mica més allunyada del nucli de població. La planta retornarà les aigües degudament tractades al barranc de l’Empedrat, garantint una millora de la qualitat ambiental d’aquest curs fluvial.
 
Sanejament a Catalunya
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

A data d’avui les 521 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Baix Camp, la comarca compta amb 18 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.