La Segona Oportunitat per “qui ho perdut tot excepte els deutes”

La Secció de Dret de la Segona Oportunitat de l’ICAT (Col.legi d’Advocats) ha reclamat més difusió pública dels beneficis que la Llei del mateix nom, aprovada el 2015, pot suposar per a les persones que es troben en una situació d’atzucac econòmic, havent perdut els seus ingressos i patrimoni i arrossegant deutes impossibles de pagar. En aquest sentit, l’ICAT ha organitzat una xerrada oberta al públic i un contacte informatiu amb la premsa a càrrec dels dos presidents de la Secció, Lluís Badia i Jaime Campà.

Segons Lluís Badia, “no hi ha consciència de les possibilitats que obre aquest mecanisme; per això des de la nostra Secció difonem les seves bondats als advocats, perquè puguin plantejar aquesta via als seus clients, i a la societat en general, perquè hi ha moltes persones amb dificultats que podrien sortir-se’n per aquesta via i no en són conscients”.

L’altre president de la Secció de Dret de la Segona Oportunitat, Jaime Campà, ha posat l’accent en què “és el primer cop que a l’ordenament jurídic el perdó, tot i que amb limitacions, però és una llei molt jove que no s’ha estudiat a les universitats i per això és necessari informar els advocats i a la resta de la societat de les vies que obre per solucionar situacions molt problemàtiques”.

Segons la Secció de Dret de la Segona Oportunitat, a Catalunya l’any passat es van tramitar uns 450 casos i a Espanya al voltant de 1.200. Unes xifres molt per sota de països com Alemanya o França, que han superat els 100.000 expedients. “A aquests països també va trigar en arrelar la percepció que aquest mecanisme era útil, per això hem d’incidir més enla difusió de les opcions que obre per a persones que han perdut el seu patrimoni i els seus recursos i que tot i això arrosseguen deutes importants, i que gràcies a aquesta normativa poden quedar-se sense aquests deutes”, ha remarcat Lluís Badia, que també ha incidit en què “els costos de tramitació són perfectament assumibles”.

En aquest sentit, Jaime Campà ha recordat que “la Segona Oportunitat està contemplada dins la Justícia Gratuïta” i ha recordat que “vam ser nosaltres, l’ICAT i la Secció de Dret de la Segona Oportunitat els primers que ho vam demanar” i que és un benefici que s’aplica en totes les persones que reuneixen els requisits.

Des de que l’any 2015 es va aprovar la llei de la segona oportunitat l’ICAT ha estat pioner en el desenvolupament i la difusió pública d’aquest mecanisme, amb la creació de la Secció de Dret a la Segona Oportunitat, la primera constituïda en el marc dels col·legis d’advocats de Catalunya, i la signatura el mes de juliol de 2017 d’un conveni amb l’Ajuntament de Tarragona amb la finalitat de subvencionar i patrocinar accions encaminades a la difusió pública d’aquesta llei.