La logística del Port, més forta en productes agroalimentaris

Bergé ha començat la distribució per ferrocarril . CEDIDA

Primer tren de productes agroalimentaris en aquest nou punt de càrrega al moll d’Aragó

El primer tren carregat íntegrament de farina de soja en el nou punt de càrrega del moll d’Aragó ha sortit del Port de Tarragona amb destinació final Osca. Aquest enviament consta de 17 vagons de 1.000 tones cada un. Es tracta també de la primera operativa ferroviària de productes agroalimentaris que realitza l’operadora Bergé.

Amb aquesta càrrega s’obre la possibilitat que en qualsevol punt dels molls
destinats als productes agroalimentaris, com son Castella i Aragó, es pugui dur a terme tota mena d’operatives, mitjançant emmagatzematge en sitges o transport per carretera o ferrocarril. Aquest servei ferroviari implica un enfortiment de l’oferta en la logística dels productes agroalimentaris, consolidant destinacions de gran importància pel Port de Tarragona com son Osca i Saragossa.

Aquesta mercaderia, que s’utilitza principalment per l’alimentació animal ha estat en constant evolució en els últims anys. La farina de soja s’importa principalment des del continent americà i des del Port de Tarragona, s’envia de manera freqüent a Osca, Saragossa i tota la vall de l’Ebre. El transport de productes agroalimentaris per ferrocarril s’ha convertit en una
solució més sostenible i competitiva respecte al que es realitza per carretera. Aquest enviament de farina de soja des del Port de Tarragona amb Osca per l’alimentació animal n’és un exemple.

Hub de la Mediterrània
El Port de Tarragona rep productes agroalimentaris dels principals països
productors tant europeus com de la resta del món. La distribució d’aquests
productes subministra un hinterland molt important, que inclou tot Catalunya, Aragó i gran part de Navarra i de l’est de Castella, localitzacions on es fabrica més del 40% del total de producció de pinsos de l’Estat. Els productes s’importen a través del Port de Tarragona i des d’aquí es
transporten a les zones de fabricació per a l’alimentació animal a Lleida,
Saragossa, Girona i, en menor escala, a Sòria i Osca.

Líders en productes agroalimentaris
El Port de Tarragona és líder en el moviment de productes agroalimentaris, tant a Espanya com a la Mediterrània, aportant al sector els serveis qualificats, l’alta productivitat i les infraestructures especialitzades. L’any 2019 el Port va superar els 6 M de tones en el sector agroalimentari i ramader, el que suposa un 4,5% d’augment respecte a l’any 2018. Aquest
lideratge es basa en diferents punts forts. Proximitat, productivitat, preu,
experiència, qualitat i especialització són les claus d’un tràfic que ha posicionat al Port de Tarragona com port capdavanter en moviment de productes agroalimentaris a la Mediterrània.