La Fundació Tarragona Smart participarà a un projecte europeu de recerca i innovació finançat per Erasmus +

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region ha estat escollida per participar al projecte europeu ‘Responsible Research & Innovation Learning (RRIL)’, finançat pel programa Erasmus + 2018.

L’objectiu del projecte és dissenyar mòduls de capacitació per a investigadors universitaris i professionals de la innovació al voltant de tres aspectes:

-La participació d’actors tradicionalment no involucrats en processos d’innovació
-La incorporació de qüestions de gènere
-La ètica en activitats de recerca i innovació.

El consorci del projecte està liderat per la URV i format per sis socis de Polònia, Finlàndia i l’Estat Espanyol. La Fundació Smart Mediterranenan Region hi aportarà la seva experiència en projectes amb impacte social.

Erasmus +
  • Erasmus+ és el programa de la Unió Europea de suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa.

Més enllà del suport a particulars, Erasmus+ ofereix oportunitats a un ampli ventall d’organitzacions, com a universitats, centres d’educació i formació, grups de reflexió, centres de recerca i empreses privades.

Erasmus+ contribueix a l’Estratègia Europa 2020 per al creixement, l’ocupació, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació(ET 2020).

Erasmus+ vol també promoure el desenvolupament sostenible dels països associats en l’àmbit de l’educació superior i contribuir a la realització dels objectius de l’estratègia de la UE per a la joventut.

Dins del programa es plantegen els següents temes específics:

Reduir la desocupació, especialment entre els joves
Fomentar l’educació d’adults, especialment en les noves competències i qualificacions exigides pel mercat laboral
-Animar als joves a participar en la vida democràtica d’Europa
Recolzar la innovació, la cooperació i les reformes
Reduir l’abandonament escolar
Promoure la cooperació i la mobilitat amb els països associats de la UE