La Fundació Tarragona SMART aposta per una plataforma de participació ciutadana

Imatge aèria de la ciutat i el Port de Tarragona. (Horitzontal)

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region vol impulsar una plataforma de participació ciutadana en el marc del Projecte Tarragona Smart Region que marca el seu full de ruta tenint en compte la màxima participació de la ciutadania, els agents socials i econòmics del territori.

El projecte s’ha adjudicat a l’empresa Ceres i l’eïna té per objectiu fer partícip a la regió de les diferents accions i projectes que es plantegin podent comptar amb la màxima participació i implicació de la població del territori.

Per a tal efecte, la plataforma busca disposar d’un baròmetre d’opinió, per conèixer què en pensa la ciutadania del territori, i/o municipis concrets en relació a temes sobre els interessos i qüestions clau per al Projecte Tarragona Smart Region.

Per tal de cobrir els objectius es posarà en marxa un col·lectiu de ciutadans que respongui periòdicament a enquestes telemàtiques sobre els temes proposats.

La metodologia és una eina d’investigació quantitativa i qualitativa que en aquest cas amb la població serà de caire eminentment quantitativa, que obté informació periòdica d’una mostra de població general per una temàtica específica. La mostra està formada per persones que col·laboren lliure i voluntàriament i que es comprometen a romandre-hi durant un temps mínim. En el context econòmic actual i aprofitant la generalització de les tecnologies de comunicació, els participants es vehicularan sempre mitjançant web i correu electrònic.