Jose Luis Martin, aclareix les informacions sobre la sindicatura i les adjudicacions dels JJMM

Respecte a l’informe de la Sindicatura de Comptes dels processos de contractació administrativa de l’Ajuntament de Tarragona, el conseller de Transparència, Govern obert, Espais Públics i Contractació, José Luis Martín, vol manifestar el següent:

“La Sindicatura de Comptes en el seu informe efectua recomanacions de millora i observacions però en cap cas posa de manifest la realització de cap il·legalitat en la tramitació dels expedients de contractació. Cal tenir en compte que la Sindicatura ha seleccionat una mostra dels expedients de contractació tramitats l’any 2016 i dels contractes menors. De l’informe es desprèn que l’Ajuntament de Tarragona ha tramitat correctament els expedients i el que manifesta són recomanacions”.