JORDI FORTUNY: Produir clor a partir de l’11 de desembre de 2017

El proper 11 de desembre de 2017 és la data límit, marcada per la UE, per tancar les plantes de producció de clor pel sistema de cel·la de mercuri. Aquest sistema no és una de les millors tècniques disponibles (MTD) per a la producció clor-alcalí, i per tant va suposar que la UE fes una moratòria de 4 anys per reconvertir el sistema de producció que ara expira.

La conseqüència del tancament d’aquestes plantes químiques implica un ERE d’un centenar de treballadors a Catalunya, 28 dels quals són de la planta que ERCROS té al polígon químic sud a Vila-seca. No podem més que indignar-nos per la situació de pèrdua de llocs de treball que es produeix i pel que representa de desmantellament d’una part de la producció química bàsica a Catalunya.

Mentre que Alemanya ha reconvertit més del 90% de la producció del clor, a Catalunya aquesta reconversió és una mica més del 10%. Les inversions empresarials són en base a les expectatives i els nivells de competitivitat que es donen en un determinat territori. En aquests moments hi ha elements estructurals que resten competitivitat a la química i que tots coneixem: la tarifa elèctrica, determinant en la producció de clor i el corredor mediterrani per mercaderies.

Des del grup Municipal d’ERC-MES-MDC vam impulsar una moció (juny del 2016) per l’aplicació de la Directiva Europea que permet la implantació de xarxes de distribució elèctriques tancades a polígons químics i que abaratiria el preu de l’energia elèctrica en un 30%. La moció va impulsar iniciatives parlamentaries al Congrés i al Senat i també en aquests moments a la Comissió Europea a través del Diputat d’ERC Jordi Salvador i la senadora d’ERC Laura Castell, i amb un treball conjunt amb el sector químic de Tarragona.

L’actitud del govern del PP és la de no fer res. Simplement esperar, per desesperació de tots, que la UE, mitjançant el clean energy packet, que està en discussió, digui el que cal fer, és a dir, acabi obligant la implantació de les xarxes. Doncs mentre Alemanya, França, Bèlgica i altres països estan aplicant les xarxes tancades en els seus polígons i, per tant, el cost de l’energia elèctrica per produir és competitiu, nosaltres aquí mantenim la cotilla imposada pel govern de l’estat.

Per al Camp de Tarragona és fonamental conviure amb governs amb mentalitat industrial, és a dir, que facin polítiques industrials i no polítiques extractives com les de protegir les elèctriques a costelles de la producció industrial. Som un país, Catalunya, amb implantació industrial bàsica. Necessitem de tots aquells elements estructurals i de polítiques adequades per poder ser competitius, perquè de competents ja en som.

 

Jordi Fortuny i Guinart
Conseller d’ERC-MES-MDC a l’Ajuntament de Tarragona