JOAN LLORT: ‘La situació dels Serveis Sociosanitaris és insostenible’

Joan Llort. CEDIDA

Totes i tots som víctimes de la situació generada als serveis sanitaris a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 que està patint el món. Aquesta pandèmia global ha deixat palès la necessitat d’enfortir l’estat del benestar i els serveis públics als nostres països. Una situació com l’actual s’hagués pogut gestionar, probablement, amb molta més eficàcia i eficiència si el nostre sistema sanitari i els nostres serveis sociosanitaris haguessin tingut els recursos necessaris per atendre a la ciutadania com mereixen. I les treballadores i els treballadors no haurien d’haver patit el nivell d’estrès i de tensió que avui tenen, ni haurien d’haver posat en perill la seva salut per fer front al desenvolupament de la seva feina. 

I sobretot, que els nostres avis, les principals víctimes d’aquesta crisi sanitària, haguessin pogut rebre l’atenció que la situació requeria i que evidentment necessitaven. Fa molt de temps que la UGT de Tarragona estem denunciant les conseqüències de les polítiques de retallades que hem patit els últims anys a la sanitat, i la precarietat que aquestes retallades han provocat al sector sociosanitari i d’atenció a la dependència al nostre país. “De aquellos polvos, estos lodos”. Ara, de gens ens serveixen les excuses ni les lamentacions, és l’hora d’actuar i de fer-ho ràpid, s’han de prendre decisions i anem tard. El millor homenatge que podem fer a les àvies i als avis que HAN PERDUT LA VIDA, és posar tots els recursos necessaris per preservar la vida dels que encara hi són amb nosaltres, i que les treballadores i els treballadors que els atenen puguin fer la seva feina en les millors condicions possibles. 

És en aquest sentit que la UGT de Tarragona instarà a la Inspecció de Treball que intervingui de manera urgent, ja sigui mitjançant denúncia cursada o ja sigui d’ofici a totes les residències del nostre territori perquè puguem tenir una fotografia, el més real possible, de la situació actual en què es troben els treballadors del servei i constati el nivell de compliment de les mesures preventives, incloent-hi en aquestes les que ha acordat el Servei Català de la Salut en la seva “Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 a les residències” de 5 d’abril i el risc greu i imminent d’acord amb l’art. 21 LPRL en el que puguin incórrer.  I  quin és el nivell assistencial que reben els residents. 

De la mateixa manera ho posarem en coneixement de la Conselleria de Salut perquè intervingui immediatament i faci les gestions oportunes i traslladi a tots aquells residents, diagnosticats com a positius de la Covid-19 que a dia d’avui es troben a les residències en situació d’aïllament, als centres hospitalaris de referència del territori, en un moment on la capacitat assistencial ha millorat i s’han creat nous espais d’atenció sanitària. Mereixen ser atesos per personal sanitari especialitzat, tenir l’atenció individualitzada que precisen i, així permetre dur a terme els treballs de desinfecció a les residències per tallar la cadena de contagis de la resta de residents i dels treballadors que presten el servei. Cal actuar de manera urgent, els nostres avis ho mereixen. Una societat que no té capacitat per reaccionar davant d’una situació tan greu com la que pateix la nostra Gent Gran, és una societat humanament malalta.

*Joan Llort és secretari provincial de UGT a Tarragona