Instal·lacions d’ozó a l’ETAP de l’Ampolla

Dins d’el Pla Estratègic del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), es va construir una planta d’ozó per substituir el clor en el procés de potabilització

 

Redacció.- En el marc de compliment del Pla Estratègic del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), en el capítol de millora de la qualitat i el servei, a 2017 destaca el projecte de construcció d’una planta d’ozó per substituir el clor en el procés de potabilització, tant en les fases de pre-potabilització com en finalitzar el procés de tractament, que va entrar en servei el maig passat.

Es tracta d’un projecte tecnològic i d’innovació que comporta una millora en la qualitat de l’aigua, alhora que també suposa una mesura de compromís amb el Medi Ambient i també de millora de la seguretat, per les implicacions del sistema actual de clor en l’emmagatzematge, el transport i la manipulació.

La preozonització suposa l’aplicació d’ozó a l’aigua crua, un sistema del qual el CAT n’és pioner a Catalunya en la seva implantació en aquest punt del procés de potabilització.

L’ozó s’obté a partir d’aire i oxigen pur, que es vaporitza a gas i se li aplica una corrent elèctrica, actua amb una gran capacitat desinfectant i amb dosi suficient per tal d’inactivar diferents microorganismes (virus, bacteris, protozous i d’altres) i també oxidar alguns microcontaminants (nitrits, ferro i manganès, entre d’altres).

El projecte, plantejat com a concurs de projecte i obra, tenia un import de licitació de 7,1 M€, es va adjudicar a la millor solució tècnica i proposta econòmica més avantatjosa. En aquest cas va ser la que va presentar la UTE integrada per Sorigué-Aquambiente, d’entre les nou que concursaven. Les obres s’han executat en 12 mesos i han tingut un cost de 4.870.041 €.

La nova planta s’ha construït en terrenys de l’ETAP (l’Estació de Tractament d’Aigua Potable) de l’Ampolla, i té efecte sobre tot el sistema CAT (62 ajuntaments, 26 indústries, 85% de la població de la província de Tarragona, 36% del territori, 700.000 persones a l’hivern i gairebé 1,5 milions de persones a l’estiu).

Tres són els objectius que han justificat l’aplicació d’una desinfecció alternativa al clor.

Per ordre d’importància són els aspectes: sanitaris i de qualitat (amb l’aplicació d’ozó no cal utilitzar més la precloració i per tant s’elimina el risc d’incompliment de paràmetres d’analítiques sobre trihalometants), de seguretat industrial (eliminar el transport per carretera de matèries perilloses i l’emmagatzematge de clor) i econòmics (l’estalvi anual que es preveu és d’uns 200.000 €/any)