La Guàrdia Urbana reitera el compromís de proximitat amb les associacions de veïns

El regidor de Seguretat, Joaquim Enrech, s’ha reunit aquest dimarts, 25 de juliol a la comissaria central de la Guàrdia Urbana amb representants de les associacions de veïns de la ciutat, encapçalats pel president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus

La reunió, en la qual també hi han assistit comendaments del cos municipal de seguretat i del cos dels Mossos d’Esquadra, s’emmarca en la política de proximitat de la Guàrdia Urbana i la ciutadania.

Durant la reunió s’ha fet balanç de les polítiques de proximitat —com les patrulles, les comisaries externes de proximitat, etc—, alhora que s’ha traslladat a les entitat veïnals les dades més importants del balanç de seguretat de 2016 analitzades en la darrera Junta Local de Seguretat.

La política de proximitat amb la ciutadania del cos de la policia local preveu un paper destacat per a les associacions de veïns i de comercials de la ciutat, amb els quals es programen reunions periòdiques de treball. Així mateix, la Guàrdia Urbana té establert un fil directe amb la ciutadania via telèfon i correu electrònic, que permet un contacte diari i personalitzat.

L’estratègia de proximitat de la Guàrdia Urbana de Reus es fonamenta en una major presència als barris i a les zones comercials; en el reforç de la prevenció amb un major grau de visibilitat dels agents que treballen al territori; i en enfortir les relacions de la Guàrdia Urbana amb la comunitat i el teixit social de la ciutat. Així mateix, busca incrementar el grau de detecció i diagnosi de les problemàtiques; eradicar des de les arrels les problemàtiques, tot augmentant la capacitat de resposta; i millorar els nivells de convivència i civisme, i incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.