La Generalitat registra un superàvit de 171 milions d’euros fins al juliol

El dèficit del conjunt d’administracions públiques de l’Estat es redueix fins al 2,31% en els primers set mesos de l’any

Redacció.- La Generalitat va gastar menys del que va ingressar entre gener i juliol. Concretament, en els primers set mesos de l’any es va registrar un superàvit de 171 milions d’euros, el 0,08% del PIB, segons ha informat el Ministeri d’Hisenda. Durant el primer semestre de l’any els comptes van anar acumulant un dèficit de 1.926 milions d’euros (el 0,87% del PIB), però al juliol hi va haver un canvi motivat sobretot per la liquidació definitiva dels recursos del 2015 del sistema de finançament per part del ministeri d’Hisenda. Al juliol i en compliment del model de finançament establert, l’Estat va transferir a Catalunya 1.879 milions d’euros, 266 més dels que s’havien previst inicialment. D’altra banda, el dèficit consolidat de les administracions públiques d’Espanya es va reduir fins al 2,31% (0,85 punts percentuals) en els set primer mesos de l’any.

El balanç positiu dels comptes de la Generalitat també s’explica per l’ingrés del voltant de 450 milions d’euros de l’impost sobre el patrimoni, un tribut que cobra íntegrament l’administració catalana. De cara al conjunt del 2017, l’objectiu de dèficit per a Catalunya i la resta d’autonomies és del 0,6%.

En global, les 17 autonomies presenten un superàvit de 35 milions d’euros, una xifra que contrasta amb els 771 milions de dèficit que va acumular entre gener i juliol de l’any anterior. Hi ha nou territoris amb superàvit i un, Andalusia, amb un 0% de dèficit. L’única comunitat que no compleix amb l’objectiu de dèficit fixat per tot el 2017 i té els pitjors balanços fiscals és Navarra, amb un dèficit del 0,62% del PIB. La resta està per sobre del llindar que marca l’Estat per tot l’any i només set registren dèficit. El millor registre és de les Illes Balears amb un superàvit de l’1,11%.

Objectiu no completat

Mentrestant, el dèficit consolidat de les administracions públiques d’Espanya entre gener i juliol -el que pren com a referència la Comissió Europea a l’hora de fixar els objectius i inclou l’administració central, les autonomies i la Seguretat Social però no les corporacions locals- se situa en 26.940 milions d’euros. És el 2,31% del PIB, quan l’objectiu fixat des de les institucions comunitàries per tot l’any és del 3,1%.
Pel que fa a l’administració estatal, el dèficit s’ha situat en 21.502 milions d’euros, la qual cosa equival a l’1,84% del PIB. Tot i que és una ràtio inferior en 1,01 punts a la del mateix període de l’any anterior en aquest cas no compleix amb l’objectiu de dèficit anual d’aquest nivell administratiu ja que se situa en l’1,1%.