Gairebé mig miler de famílies demanen la subvenció a Reus contra la pobresa energètica

L’Ajuntament de Reus només pagarà aquest any part de les factures abonades

ACN Reus .- Entre el 23 de maig i el 31 de juliol, 470 famílies han presentat la sol·licitud de subvenció contra la pobresa energètica a Reus. Els ajuts es destinaran a famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments elèctric i de gas. Aquest any el termini de presentació de peticions s’ha ampliat d’un mes a sis mesos i es tancarà el 30 de novembre. En la convocatòria també s’han fet canvis per aconseguir més eficiència i responsabilitat en el consum de l’energia elèctrica i de gas. L’Ajuntament de Reus compta amb una partida pressupostària de 143.000 euros ampliable per fer-ne front. Es pagarà un import màxim per cada factura, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos i costos de demora que s’hagin pogut generar. Els imports de la subvenció aniran dels 45 euros de màxima mensual als 60 euros, segon els membres de la untat familiar. L’any passat es pagava l’import total de la factura.

L’import de la subvenció serà una part de les factures que es presentin del consum dels mesos de desembre del 2016 al març del 2017, tots dos inclosos. Enguany només es pagarà directament al beneficiari de la subvenció la factura de subministrament de llum i gas que ja estiguin pagades. L’any passat es van realitzar pagaments tant al beneficiari de la subvenció com directament al proveïdor o subministrador del servei, depenent si estaven o no pagades les factures.

Per poder optar a la subvenció, els sol·licitants hauran residir i estar empadronats a Reus amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, i han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. La unitat de convivència no podrà superar uns llindars de renda que van des dels 7.967,73 euros anuals per famílies d’un membre a 12.748,37 euros anuals per famílies de quatre membres o més.

Una de les novetats de la convocatòria d’enguany és que la persona que sol·licita la subvenció es compromet a assistir al Servei d’Assessorament Energètic o als Tallers d’eficiència energètica en els 30 dies següents a la sol·licitud. També s’ha creat un punt d’assessorament energètic obert a tothom. Amb cita prèvia, a partir del mes de setembre, es podrà consultar les possibilitats que té cadascú de reduir la despesa i millorar en l’ús dels subministraments.