Eurecat Academy, plataforma de formació tecnològica per empreses

A young businesswoman or scientist with robotic hand standing in office, working.

El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) ha posat en marxa Eurecat Academy, una nova plataforma destinada a resoldre els reptes i les necessitats més immediates que tenen tant les grans com les petites i mitjanes empreses vinculades a la formació tecnològica dels seus equips, amb la finalitat de reforçar la transferència de coneixement tecnològic al teixit empresarial i industrial

 

La plataforma Eurecat Academy “ha estat dissenyada des d’una òptica molt pràctica i amb un alt rigor acadèmic”, en un context “marcat per la digitalització, per la indústria 4.0 i per la irrupció de tecnologies amb un alt impacte disruptiu”, explica el director de Formació d’Eurecat, Marc Capellades.

Segons assenyala, aquesta dinàmica “està canviant internament les empreses i ha fet entrar de cop gairebé una desena de noves tecnologies que canvien els esquemes tradicionals de la indústria”. Davant aquest canvi de paradigma, remarca, “és fonamental poder comptar amb un equip format en les noves tecnologies i amb capacitat de preveure’n impacte en clau de negoci i per adoptar solucions innovadores en àrees molt noves i difícils de dominar, com l’analítica de dades, la Internet de les Coses o la ciberseguretat”.

Des de la seva òptica, “aquest nou paisatge estableix també unes pautes i uns ritmes molt ràpids i exigents des del punt de vista tecnològic, a la vegada que cal incidir també en habilitats com el lideratge, el treball en equip, la creativitat i l’adaptabilitat als canvis”.