Es traslladen els actes del dia de l’Orgull LGTBI al Parc de Saavedra

Canvi d’emplaçament  del Dia de l’Orgull LGTBI de la plataforma Gènere Lliure de la Plaça Corsini, que varen proposar, a Saavedra

Pel que fa a la informació apareguda sobre la plataforma Gènere Lliure i els actes de la Festa del Dia de l’Orgull LGTBI, l’Ajuntament de Tarragona informa que ha estat en contacte amb l’entitat amb la voluntat de trobar una solució perquè es poguessin celebrar les activitats i fossin compatibles amb la resta d’usos dels espais.

En un primer moment, es va requerir a l’entitat que mancava informació a la seva sol·licitud d’ocupació de la via pública i se’ls va informar que no era possible fer-ho al passeig de les Palmeres, ja que és un espai públic amb una elevada intensitat com a passeig i lloc d’interès turístic. Per aquest motiu, en el requeriment també se’ls demanava que proposessin una nova ubicació.

Ahir, 26 de juny, l’entitat va remetre una nova sol·licitud per a la plaça Corsini però a causa de la proximitat de la data de celebració (28 de juny) no se n’ha pogut avaluar la idoneïtat. Així, d’acord amb els representants de l’entitat, l’Ajuntament ha autoritzat l’ocupació del Parc de Saavedra, ubicació que ja va ser escenari l’any passat dels actes programats per l’entitat.