Ercros guanya durant els primers nou mesos de 2017 un 25% més que al 2016

Pla general de l'exterior de la planta a Cardona amb un cartell on s'hi pot llegir 'Ercros, empresa responsable amb el medi ambient'. Imatge del 29 de novembre del 2016. (Horitzontal)

Les vendes han arribat als 486,44 milions d’euros i han estat un 13% superiors interanualment

Redacció.-  Ercros ha finalitzat el tercer trimestre del 2017 amb un benefici de 34,14 milions d’euros, un 25,2% superior a l’obtingut en el mateix període de l’any passat. Segons ha informat aquest dilluns la companya, l’ebitda ha sumat 55,59 milions d’euros, un 14, 5% superior a l’assolit en els nou primers mesos de 2016. Les vendes d’Ercros han arribat als 486,44 milions d’euros i han estat un 13% superiors a les obtingudes en els nou primers mesos de 2016. L’augment de vendes ha estat general en totes les àrees de negoci i particularment en el mercat de la sosa càustica i el PVC. Les despeses van ascendir a 458,20 milions d’euros, un augment del 9,5% respecte del tercer trimestre del 2016.

En aquest epígraf cal destacar l’augment dels subministraments, que s’han encarit un 17,7%, fonamentalment per la pujada del preu de l’electricitat, i dels aprovisionaments, que han crescut un 14,5%, per l’increment del preu de les principals matèries primeres, especialment el metanol. Les despeses de personal, per la seva banda, han augmentat un 5,9% a causa de la pujada salarial fixada en el conveni del sector i a l’aplicació dels acords que han permès la cancel·lació dels compromisos adquirits amb el personal passiu de l’empresa.

L’ebitda ha passat de 48,54 milions d’euros en els nou primers mesos de 2016 als 55,59 milions d’euros en el mateix període del present exercici, l’equivalent a una millora de 7,05 milions d’euros (+14,5%). Les amortitzacions, per import de 14,03 milions d’euros, i la despesa financera, que ha estat de 5,39 milions d’euros, s’han reduït un 5,1% i un 10,6% respectivament.

Com a conseqüència d’aquestes xifres, el benefici d’Ercros en els nou primers mesos de 2017 ha estat de 34,14 milions d’euros, enfront dels 27,28 milions d’euros obtinguts en el mateix període de 2016. Això representa un augment de 6,86 milions d’euros i és equivalent a n creixement interanual del 25,2%.

En relació amb el balanç, destaca l’augment del capital circulant en un 23,2%, fonamentalment pel major saldo a cobrar de clients, i el deute financer net, que ha crescut un 21,6% com a conseqüència de l’execució de les inversions previstes en el Pla Act. La ràtio del deute financer net sobre l’ebitda dels últims 12 mesos és d’1,36 i la ràtio del deute financer net sobre els fons propis és de 0,37. Ambdós ràtios compleixen, a 30 de setembre de 2017, les condicions imposades en la política de remuneració a l’accionista, segons la companyia.

Previsions per al quart trimestre

“De cara a l’últim trimestre de l’exercici, cal destacar el manteniment de la fortalesa de la demanda i la millora dels marges, gràcies a la qual podem contrarestar l’encariment de les matèries primeres. Cal així mateix assenyalar que, per raons estacionals, el quart trimestre de l’any, i especialment el mes de desembre, acostuma a presentar un menor nivell d’activitat”, ha conclòs el comunicat d’Ercros.

A més, “el quart trimestre del 2017 es veurà negativament impactat pels costos extraordinaris de reestructuració i desmantellament derivats del tancament de les plantes de producció de clor que operen amb tecnologia de mercuri, el proper 11 de desembre. Tot i això, amb la posada en servei de les noves capacitats de producció de clor amb tecnologia de membrana, Ercros millorarà la seva posició competitiva, la qual cosa permet anticipar una bona evolució dels negocis el 2018”.