Els tràfics del Port marquen un canvi de tendència

El Port de Tarragona acumula tres mesos de tràfics a  l’alça

El tràfic marítim a l’octubre ha estat el més important en els darrers 13  mesos 

El moviment mensual d’agroalimentaris és el segon més important de la  sèrie històrica 

El Port de Tarragona acumula tres mesos de tràfics a l’alça marcant un canvi de  tendència iniciat el mes de juliol. Aquesta tendència s’observa en la successió de  resultats ascendents aconseguits en els darrers mesos amb un total de 1,69  milions de tones al juliol, 2,02 milions a l’agost, 2,54 milions de tones al mes de  setembre i 2,74 a l’octubre.  

Els resultats de l’octubre són els millors resultats mensuals de l’any 2020,  superant inclús els mesos abans de l’alentiment de l’economia mundial a causa  de la pandèmia del COVID-19. Seguint la tendència a l’alça, aquestes xifres  també superen les registrades en el mateix període de l’any anterior, octubre de  2019, on es van moure 2,6 milions de tones per les 2,7 de l’any actual. 

El millor mes dels darrers 13 mesos 

El tràfic marítim a l’octubre ha estat el més important en els darrers 13 mesos. El  moviment mensual de productes agroalimentaris és el segon més important de la  sèrie històrica. Cal remuntar-se a setembre de 2019 per trobar un mes amb més  activitat. 

Els productes agroalimentaris i els líquids a doll són els tràfics amb un creixement  més significatius durant el mes d’octubre. En cereals, pinsos i farines el moviment  ha estat de 736.187 tones, un 26%més respecte el mateix període de l’any  anterior.  

En l’apartat de líquids a doll, i més concretament en el tràfic de productes  energètics com el cru, el Port de Tarragona ha experimentat un creixement del  8,9%, amb 838.701 tones. 

Per mercaderies, els productes més destacats han estat els destinats a la  construcció. L’asfalt ha augmentat un 77% i els materials de construcció un 115%  respecte el mateix període que l’any anterior. Els altres destacats son els  productes energètics amb un augment del 103% dels gasos energètics del petroli,  un 17% en carbó i el coc del petroli i gairebé un 9% en cru. 

La tendència del carbó i els seus derivats, pel que respecta en l’acumulat  d’enguany, és com s’esperava d’un clar descens per la disminució de la demanda  del mercat nacional a causa del tancament de centrals tèrmiques i per l’aposta del  Port de Tarragona per la diversificació i per la recerca de tràfics més sostenibles.  

Lenta recuperació 

La xifra de tràfics acumulats de l’any 2020 fins al 31 d’octubre és de 22 milions de  tones, el que representa una disminució del 21,7% respecte el mateix període de  l’any anterior. Aquests resultats són la conseqüència dels efectes del COVID-19,  pero també per la pèrdua del tràfic de sal potàssica, el descens de la demanda de  carbó en el mercat nacional i per altres causes puntuals (meteorològiques, etc.). 

El descens en el volum de tràfics és menor si no es té en consideració el carbó i  coc de petroli i se situaria en el 17,9%.