Els set reptes de la Tarragona del futur

La quarta convocatòria Tarragona Open Future busca vuit projectes i start ups amb idees, productes i serveis d’innovació que puguin aplicar-se als sectors de patrimoni cultural i turisme, sostenibilitat mediambiental, desenvolupament tecnològic aplicat, atenció a les persones i al seu empoderament personal i professional ia esport, salut i benestar.

La convocatòria és fruit d’un programa de col·laboració públic-privada entre Telefónica i l’Ajuntament de Tarragona que es porta a terme a l’espai de “crowdworking” ‘Green M1’ ubicat a l’edifici La Tabacalera. L’espai s’ha convertit en un punt de trobada entre l’ecosistema emprenedor, els principals agents productius de la regió i els organismes públics. Els projectes poden presentar les seves idees fins al 14 de desembre. Els seleccionats entraran a formar part d’aquest projecte d’acceleració de start ups.

Set reptes als quals donar solucions mitjançant la tecnologia
La convocatòria ha llançat set reptes. El primer se centra en noves solucions en l’àmbit de l’esport. Es podran presentar a aquest repte els projectes o empreses l’activitat estigui relacionada amb l’àmbit de l’esport com a nous productes o serveis, turisme especialitzat, gestió d’esdeveniments i tecnologia de l’esport.

El repte 2 s’ocupa de les tendències innovadores en formació i desenvolupament professional. En aquest cas, es busca l’elaboració de material, metodologies i instruments innovadors per a l’àmbit educatiu i formatiu, que donin resposta a l’apoderament personal i professional de la ciutadania.

El tercer repte se centra en les tecnologies per a la inclusió social, que busca projectes o empreses que aportin solucions per millorar l’ocupabilitat i la inclusió social de persones o col·lectius vulnerables o, en situació de risc d’exclusió social.

El quart repte aborda les tecnologies aplicades a la sostenibilitat ambiental, és a dir, solucions destinades a produir i promoure l’estalvi i l’eficiència energètica, com contribuir a la sostenibilitat mediambiental.

Patrimoni cultural i tecnologia
El repte número cinc tracta les noves tendències en l’aplicació tecnològica. Amb aquest repte, volen trobar solucions que aportin valor al mercat ia la societat en el seu conjunt a través de tecnologies com la realitat virtual, les noves aplicacions de la impressió 3D o la Indústria 4.0.

El sisè repte tracta sobre tecnologies aplicades al patrimoni cultural per trobar nous productes i serveis tecnològics per a la gestió, explotació i divulgació de les activitats econòmiques vinculades al llegat cultural del territori.

Finalment, el repte número set s’ocupa de les tecnologies al servei de la logística i busca nous serveis logístics, d’emmagatzematge, transport i distribució que permetin augmentar l’eficiència de les operacions i la racionalització de costos en el sector.