El Seguici Popular no vol acompanyar el nou arquebisbe

Pla obert de l'Àliga de Tarragona en l'Anada a Ofici amb el Seguici Popular a les festes de Santa Tecla. Imatge d'aquest 23 de setembre del 2018 (Horitzontal).

L’assemblea d’entitats del Seguici Popular de Tarragona ha rebutjat la seva sortida excepcional Popular per acompanyar l’entrada del nou arquebisbe a la ciutat, prevista per al dissabte 8 de juny.

L’assemblea, celebrada a la sala d’actes de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), ha comptat amb la participació de 29 dels 30 elements amb dret a vot. El resultat de la votació ha estat el següent: 17 vots contraris a la sortida, 1 vot favorable i 1 abstenció. La votació ha estat secreta en una urna.

La consellera de Festes de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, ha destacat la “normalitat” amb què ha transcorregut el debat i la votació: “Tractant-se d’una sortida no regulada en el Protocol del Seguici Popular, els elements havien d’aprovar-ne la partipació”. I ha afegit: “Ahir dimarts ja es va reunir la Comissió Assessora del Seguici Popular, que va emetre un dictamen en què no recomanava la sortida del Seguici en aquesta ocasió ja que, tot i valorant la part històrica i ritual d’aquestes entrades, es considera que en el marc social i cultural del moment actual tenen un difícil encaix o justificació en una societat progressivament més laïcitzada. Entenem que la posició majoritària, que no unànime, de l’assemblea, ha anat en la mateixa línia”.