El sector portuari posa en valor les bones pràctiques

Els guardons reconeixen la tasca de persones i entitats que treballen dins el sector portuari en l’àmbit del Port de Tarragona

L’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (APPORTT) ha celebrat la XVI edició dels seus premis, una iniciativa que vol reconèixer la important tasca de persones, entitats i empreses que dediquen els seus esforços al sector portuari en l’àmbit del Port de Tarragona.

L’actuació a través de la seva activitat i treball, així com els projectes, accions i estratègies que destaquen pel seu caràcter innovador, originalitat i la seva projecció i lideratge, fa que aquests premis reconeguin l’esforç i meritòria tasca en el dia a dia.

Per tot això, APPORTT, en l’interès d’incentivar, estimular i reconèixer aquests esforços, va decidir, ara fa 16 anys, crear uns premis que, d’alguna manera, destaquin la tasca desenvolupada per persones, entitats i empreses en la feina diària dins l’activitat portuària de Tarragona.

PREMIATS 2018

*Empresa més activa en la projecció exterior del Port de Tarragona: Taula Institucional de Creuers del Port de Tarragona

Per haver projectat el Port de Tarragona internacionalment en el sector de creuers, desenvolupant una tasca profitosa per tot el territori.

*Innovació i emprenedoria: Elix Polymers

Per ser empresa pionera en la línia de productes ABS i materials derivats a escala nacional i internacional.

*Professionalitat i especial dedicació: Hyundai Motor España

Per las seva trajectòria empresarial desenvolupada al Port de Tarragona durant els últims 20 anys.

*Qualitat i sostenibilitat: Bic Graphic Europe

Pel programa del Grup BIC d’economia circular que permet el reciclatge de bolígrafs i altres instruments d’escriptura.

*Menció especial pel seu 125è aniversari: Azufrera y Fertilizantes Pallarès

Pel seu 125è aniversari i pel conjunt de la seva trajectòria a la nostra demarcació.

 *Menció especial per la seva dedicació com a president del Port de Tarragona: Josep Andreu i Figueras

Per la tasca com a president del Port de Tarragona des del 2011 fins al 2018 que ha permès posicionar el nostre Port com un port líder en la Mediterrània.

*Menció especial per la seva contribució al territori: Albert Abelló Hierro, In memoriam

Per haver presidit i donat suport a APPORTT així com contribuir al desenvolupament de les empreses del territori.