El Port marca nous rècords en tràfics de productes petroquímics i agroalimentaris

El tràfic de vehicles ja ha crescut un 13,4% de setembre 2018 a setembre 2019. CEDIDA

Les dades acumulades de setembre marquen xifres rècord en cru de petroli i cereals, entre d’altres

El tràfic de vehicles ja ha crescut un 13,4% de setembre 2018 a setembre 2019

El Port de Tarragona marca nous rècords en diversos tràfics, segons les dades
acumulades fetes públiques avui. Tres productes energètics (cru de petroli,
benzina i gasos energètics del petroli) i un producte agroalimentari (cereals i les
seves farines) han marcat el resultat acumulat més alt des del 2004 i han
contribuït als bons resultats registrats en el mes de setembre passat amb 25,12
milions de tones acumulades, el que resulta ser un 6,2% superior a 2018.
El cru de petroli registra unes dades acumulades de gairebé 7,5 milions de tones,
un increment del 9,6% respecte al 2018.

En la mateixa línia, la benzina (1 milió de
tones) i els gasos energètics del petroli (1,5 milions de tones) marquen registres
amb un augment del 889,5% i 26,0% d’increment respectivament, en comparació
a les dades acumulades al setembre de 2018. Aquests bons resultats també es
veuen reflectits en un altre tràfic, el de cereals amb les seves farines, que marca
un rècord amb 2,8 milions de tones, un 6,5% superior al mateix període de 2018.
En tots els casos, són els millors resultats en els darrers 15 anys, des de l’any
2004.

D’altra banda, el Port de Tarragona segueix registrant un augment en tràfic de
vehicles. La xifra acumulada d’aquest producte és de gairebé 159.000 vehicles,
de setembre 2018 a setembre 2019, la qual cosa representa un increment del
13,4% respecte de la xifra acumulada registrada el 2018.
Un mes de setembre positiu

El mes de setembre ha significat un moviment de 2,81 milions de tones en el tràfic
marítim al Port de Tarragona. Aquesta xifra és superior als 2,67 milions de tones
registrades al mes de setembre de 2018, la qual cosa suposa un creixement del
5,2%.

Els productes agroalimentaris, concretament els presentats en forma de de sòlids
a dojo, són el que experimenten un major creixement amb un 77,6%, ja que
passen dels 322.000 de setembre de 2018 a les 573.100 tones d’aquest setembre
passat. Aquest augment dels agroalimentaris (en particular els cereals, com
indicàvem abans) compensa el descens del tràfic de carbó i coc que disminueix al
setembre en un 68,5% respecte el mes de setembre de 2018.

Per la seva part, els líquids a doll experimenten un creixement del 2,6% en
conjunt. En aquest cas, el lleuger descens del cru de petroli en aquest mes de
setembre 2019 compensa amb l’increment dels químics i adobs, amb 17,3% més
respecte a setembre de 2018, i els altres productes petrolífers, amb un 19,4%
d’increment respecte a setembre 2018.