El Port fitxa Núria Obiols, capità marítim de Tarragona

Obiols ha estat una de les cares femenines més visibles al món marítim. CEDIDA

S’ha incorporat com a cap de departament d’Operacions  Portuàries

El procés de selecció es va iniciar el mes de febrer i la resolució final es va fer pública  el mes de maig 

El Port de Tarragona ha rebut al nou cap d’Operacions Portuàries que ha  estat seleccionat mitjançant un procés selectiu de mobilitat intraadministrativa que es va  iniciar el mes de febrer i va finalitzar durant el mes de maig. 

Obiols declara que afronta amb il·lusió aquesta nova etapa professional i que tot i que la  feina de capità marítim és molt variada i apassionant, considera aquesta plaça una nova  oportunitat professional per a centrar-se en l’àmbit de les operacions portuàries.  

El Port va iniciar el procés de la convocatòria a causa de la jubilació de l’anterior cap de  departament, Jesús Sánchez, un professional amb una àmplia carrera professional  relacionada amb el món de la mar. La incorporació d’Obiols es fa efectiva des de el 15 de juny i  té per davant un nou repte en què el Port de Tarragona treballa en la diversificació de nous  tràfics. 

Funcions com a cap d’Operacions Portuàries 

La nova cap de departament d’Operacions Portuàries té diverses funcions per  desenvolupar. Per una banda haurà de definir les directrius i polítiques per al  desenvolupament dels serveis portuaris, així com realitzar la planificació general. Per altra  banda, controlar la correcta prestació dels serveis d’ordenació, coordinació i control de  tràfic portuari, terrestre i marítim, al recinte portuari tarragoní. 

Cal afegir, que també recau sobre la seva responsabilitat , dissenyar i supervisar l’execució  de les autoritzacions d’atracada i la recopilació de les dades per a la facturació associada.  La coordinació i el control dels serveis portuaris tècnico nàutics, practicatge, remolc,  amarratge i desamarratge, servei de residus, manipulació de mercaderies, tràfic marítim i  transbord de les mercaderies. Sense oblidar la gestió i autorització dels serveis prestats  directament pel Port de Tarragona com els serveis de bàscules, manteniment, pont mòbil,  aiguades, neteja de les aigües portuàries i la coordinació de tots ells. 

Qui és Núria Obiols 

Núria Obiols, nascuda el 1977 a Barcelona ha estat Capità Marítim a Tarragona durant els  darrers 6 anys. Va estudiar a la facultat de Nàutica i amb 21 anys es va embarcar en  diversos vaixells mercants que li van donar la possibilitat d’ampliar els seus coneixements

i experiències i, a la vegada, la coneixença de nous territoris i cultures com Sudàfrica,  Estats Units, Brasil, Nigèria, Nova Zelanda…. Amb l’experiència com a oficial de pont de la  marina mercant va obtenir el títol de Capità de la Marina Mercant l’any 2005. 

Mentre estava embarcada va començar a estudiar la carrera de Dret, carrera que va acabar  un cop ja treballava a terra i que li va proporcionar la possibilitat d’arrodonir i completar el  seu perfil professional. En desembarcar-se, va aprovar les oposicions de l’Estat del cos  Especial Facultatiu de Marina Civil, i va obtenir plaça d’Inspectora a la Capitania Marítima  de Tarragona on es va incorporar l’any 2006. Des de llavors va traslladar-se a la nostra  ciutat on, a part de formar una família ha dedicat el seu temps com a professional en l’àmbit  marítim. 

Obiols ha estat una de les cares femenines més visibles al món marítim i sempre ha volgut  participar, de forma discreta, però activa, en la reivindicació del paper de la dona a un  sector molt masculinitzat com és el sector logístic portuari. Obiols forma part de l’associació  internacional de dones del sector marítim WISTA. Una organització de xarxes internacional  que té com a missió atreure i donar suport a les dones, en l’àmbit directiu, en els sectors  marítim, comercial i logístic. 

Segons les mateixes paraules d’Obiols formar part del Port de Tarragona és un gran repte  que afronta amb optimisme, energia i responsabilitat.