El Port de Tarragona injecta més de 5 milions d’euros als seus proveïdors

El Port es manté como infraestructura clau de l'economia de Tarragona. CEDIDA

L’acció que ha dut a terme el Port de Tarragona ha permès injectar liquiditat a les empreses proveïdores en el primer mes de crisi del Covid-19

En el primer mes de crisi del COVID-19, el Port ha avançat el pagament d’un total de 488 factures que han beneficiat 330 empreses. L’acció duta a terme pel Port de Tarragona té com a objectiu mitigar els efectes de la crisi en el teixit empresarial i contribuir a combatre la falta de liquiditat en els flux de caixa de les empreses proveïdores, tenint especial cura de les petites i mitjanes.

En aquesta situació de refredament de tota l’activitat econòmica, les empreses pateixen problemes per fer front al pagament de nòmines, proveïdors, etc. Amb aquest escurçament del període de pagament, el Port vol contribuir a pal·liar els efectes negatius de la pandèmia de COVID-19.

El Port de Tarragona, infraestructura clau

El Port, com infraestructura clau de l’economia, treballa per afavorir i dinamitzar l’economia en la seva àrea d’influència. El Port de Tarragona segueix obert i funcionant, amb operatives diàries en gairebé tots els tràfics de mercaderies atès que el proveïment d’energia, matèries primeres i agroalimentaris són essencials en aquests moments de crisi sanitària.

Una part molt important de la plantilla del Port segueix desenvolupant treball no presencial. En aquest cas, els treballadors del departament d’administració i finances del Port treballen des dels seus domicilis particulars per tal de prestar el servei amb la màxima normalitat possible.

Els proveïdors i el Port treballen al 100% amb factura electrònica la qual es tramita a través de la plataforma FACe. El sistema FACe és el Punt General d’Entrada de Factures de l’Administració General. La plataforma permet la tramesa de factures en format electrònic a aquells organismes de les administracions, sense importar el volum de facturació anual, mida o nivell d’informatització, a proveïdors de béns i serveis de les administracions públiques.