El Grup BASF a Espanya augmenta les seves vendes un 14% en 2017

Carles Navarro, director general de Basf Española. CEDIDA

BASF anuncia els resultats econòmics de 2017 a Espanya.

Any rècord per al Grup, que aconsegueix unes vendes d’1.325 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 14% respecte als resultats de l’exercici 2016 (1.164 milions d’euros).

Aquest creixement a dos dígits, per sobre de l’evolució del mercat, és resultat d’un significatiu augment tant en volums (+8%) com en preus (+4%).

L’augment de volums ha estat generalitzat en els diferents segments de negoci a Espanya. Dins del segment Materials i Solucions Funcionals destaca l’òptim comportament del negoci de Catalitzadors, que exerceixen un paper crucial en els processos de síntesis d’un gran nombre de productes químics. Dins del mateix segment augmenta també en volums el negoci de Químics per a la Construcció, que continua demostrant una recuperació superior a la del mercat. En el segment de Productes Químics creix el negoci de químics Intermedis, amb una oferta que abasta des de dissolvents i plastificantes fins a monòmers de gran volum i adhesius, així com matèries primeres per a detergents, plàstics, fibres tèxtils, pintures i recobriments, i protecció de cultius. Així mateix, aquest segment ha resultat el més beneficiat per l’augment de preus, a causa de l’escassetat de producte al mercat encara que les pujades de preus han beneficiat al conjunt dels negocis.

Carles Navarro, director general de BASF Espanyola i responsable de les activitats del Grup a la península ibèrica, ha expressat la seva confiança en l’exercici 2018: “El creixement de tots els negocis i els resultats de vendes en 2017 posen de manifest la solidesa de la companyia al mercat espanyol, en el qual portem 50 anys operant i on desenvolupem un paper fonamental en el suport i creixement dels principals sectors industrials del país, com el de l’automoció. Els primers mesos de 2018 mostren una dinàmica positiva en les vendes, que respon a la demanda interna i externa dels mercats”.

Sostenibilitat i innovació

En el marc dels seus objectius de creixement, la sostenibilitat és una part integral de l’estratègia corporativa de BASF. Un exemple tangible de com BASF duu a terme la seva missió d’empresa “Creguem química per a un futur sostenible” és la metodologia Sustainable Solution Steering. Aquest mètode ha estat desenvolupat per BASF per avaluar i orientar la seva cartera de productes en funció de criteris de sostenibilitat definits. Té en compte la totalitat de la cadena de valor i els mercats, inclosos els punts de vista específics de cada sector i regió. L’enfocament reflecteix aspectes econòmics, ecològics i socials dels productes i les solucions en la seva aplicació respectiva. Dins d’aquesta filosofia de treball, destaquen projectes com el desenvolupat juntament amb Cafès Novell, en el qual el material ecovio® s’ha aplicat a les primeres càpsules biodegradables i compostables del mercat espanyol.

També la innovació juga un paper fonamental per BASF. En un món que demanda cada vegada major quantitat d’aliments, aigua potable, energia, en un entorn de recursos limitats i amb una població en creixement, les innovacions basades en la química juguen un paper clau, ja que contribueixen decisivament a trobar noves solucions. En el camp de l’agricultura, la companyia disposa en Utrera (Sevilla) d’una de les cinc estacions experimentals que té el Grup a tot el món i que serveix com a centre d’intercanvi de coneixement a nivell global.