El curs escolar arrenca a Tarragona

La Guàrdia Urbana dobla els centres educatius amb presència a les entrades i sortides de l’alumnat

  • El curs escolar 2018 – 2019 arrenca aquest dimecres, 12 de setembre, amb les nou llars d’infants municipals gestionades, per primera vegada, de forma directa per l’Ajuntament de Tarragona, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET).

Aquest curs les llars d’infants de l’Arrabassada i Bonavista, fins ara gestionades de forma indirecta, en concret per la Fundació Santa Tecla, s’afegeixen a les altres set llars d’infants municipals que ja tenien gestió directa: El Ninot, la Taronja, Cèsar August, El Miracle, El Serrallo, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador.

Les llars d’infants arrencaran amb 583 de les 619 places ocupades, xifra que suposa un 94,2 %. Aquests centres disposen d’una plantilla de 101 persones treballadores. Si es té en compte les nou llars d’infants, hi ha una ràtio de 6 alumnes per cada professor/a. En total, si es té en compte el professorat de l’Escola Municipal de Música, l’Escola d’Adults, conserges, personal d’administració i altres treballadors l’IMET gestiona aquest curs una plantilla de 220 persones, 153 de les quals treballadors i treballadors de serveis educatius.

D’altra banda, l’Insitut Municipal d’Educació continuarà desenvolupant aquests curs els objectius estratègics marcats per al període 2017-2019. Així doncs, algunes de les prioritats per l’IMET per al nou curs escolar són:

·         Reforçar l’èxit educatiu i escolar per a tothom, per garantir la inclusió, la cohesió, la consolidació dles valors cívics i de l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tota la comunitat educativa. En aquest sentit s’ha encarregat un estudi a tècnics especialitzats de la Universitat Autònoma de Barcelona per obtenir un diagnòstic complet de l’escolarització a Tarragona els nivells educatius d’educació infantil, primària i educació secundària. Aquesta anàlis abordarà qüestions com la distribució de l’alumnat per centres en funció de les seves característiques socioeconòmiques i culturals o les pautes d’elecció escolar de les famílies, entre d’altres. D’altra banda, també s’amplia el Pla Educatiu d’Entorn per poder acompanyar projectes educatius de centre en aquells entorns més vulnerables.

·         La millora dels centres educatius. Una de les propostes que es vol impulsar durant el curs és la creació d’una comissió del Consell Escolar Municipal amb diferents agents i conselleries entre d’altres participants, per activar els camins segurs, que facilitin els accessos segurs de la comunitat educativa als centres i millorin la mobilitat a la ciutat.

·         Millora en la gestió, comunicació i serveis

·         Treball en xarxa. En aquest curs es vol donar un impuls especial als projectes en col·laboració amb empreses municipals, alguns dels quals ja han començat: amb SERFUMT (formació al professorat en gestió del dol), amb EMATSA (projecte Aqua) i amb l’EMT (sensibilització per a la utilització del transport públic). Es treballa per afegir més empreses i programes.

Més presència de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana dobla els centres educatius amb presència a les entrades i sortides de l’alumnat.

Tradicionalment la Guàrdia Urbana ha donat servei a 9 centres escolars que presenten un major risc per a la seguretat viària. Partint de la voluntat d’ampliar la cobertura als centres escolars, aquest curs es  prestarà un servei intermitent a altres 9 col·legis. D’aquesta manera, aquest curs 2018-2019 es prestarà de forma alterna servei a 18 centres educatius.

Els 18 centres escolars de la ciutat amb presència de la Guàrdia Urbana a les entrades i sortides són: Arrabassada, Bonavista, Carmelites, Els Àngels, El Carme, Escola Torreforta, Joan XXIII, La Salle, La Salle Torreforta, Lestonnac, Pax, Ponent, Pràctiques, Saavedra, Sagrat Cor, Sant Domènec, Sant Pau i Teresines

La planificació del curs escolar també preveu que, fins a la instal·lació d’una pilona hidràulica al carrer Armanyà, els agents també oferiran una presència continuada als voltants de l’escola Pau Delclòs per evitar que la presència de vehicles entorpeixi l’entrada i sortida de l’alumnat.

Com a complement a la vigilància de l’entorn dels centres, la GU, a través de la Unitat d’Educació Vial dona classes als col·legis, amb l’objectiu d’aconseguir actituds favorables a la seguretat viària per part dels actuals vianants i futurs conductors, contribuint així a la seva seguretat i la de la resta d’usuaris.

Els centres als quals s’imparteixen les classes són:

•              19  Instituts (1er. d’ESO)

•              32 Centres de Primària (de 1er. a 6è)

•              33  Centres d’Educació Infantil (P-5)