El Consorci d’Aigües de Tarragona torna a baixar la tarifa mitjana

L’Assemblea del CAT aprova el pressupost per l’any 2020

Per sisè any consecutiu baixa la tarifa mitjana de consum (situada en 0,5424 €/m3) en un 1,22%

La inversió global serà de 9,84 milions d’euros a mig termini. El més rellevant és la construcció d’un dipòsit regulador del CAT al Vendrell i el soterrament de trams de conducció de gran diàmetre, a més d’altres inversions en millores d’obra civil i instal·lacions electromecàniques

L’Assemblea General del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) va aprovar els pressupostos de 2020 per un import total de 39.867.681 € a les instal·lacions de l’Aula de l’Aigua, a l’Ampolla,

En el marc del compliment del Pla Estratègic 2018-2021 el Consorci d’Aigües de Tarragona invertirà, en una primera fase, prop de 10 milions d’euros en obres destinades a augmentar la garantia en el subministrament i la seguretat de les instal·lacions. Entre aquestes obres, anunciades a l’assemblea del passat mes d’abril, cal destacar la construcció d’un dipòsit regulador a la zona del Coto del Rey (el Vendrell) i el soterrament de trams de conducció de gran diàmetre, entre d’altres actuacions, que es preveu que comencin en els propers mesos.

Encara en l’àmbit de les inversions, aquest 2020 es preveuen actuacions destinades a millorar la qualitat de l’aigua subministrada dotant de nova instrumentació el LQAIGUA (Laboratori Qualitat de l’Aigua) i també fent obres de millora electromecàniques i d’obra civil així com la renovació de servidors informàtics i l’adquisició de nous softwares.

El preu de 0,5424€m3 de la tarifa mitjana d’aigua consumida s’estructura d’acord amb els següents percentatges de les tres partides que conformen el pressupost: el 45% correspon a les despeses d’explotació (fixes + variables), el 39%  és dels cànons (de naturalesa tributària, que el CAT es veu obligat a repercutir i actua com a recaptador per a les administracions corresponents) com són el cànon de derivació, cànon de regants i cànon de l’aigua, i el 16% representa la càrrega de les necessitats financeres (amortitzacions, interessos i aportacions de capital).

D’altra banda, a l’Assemblea s’ha comunicat els canvis produïts al Consell d’Administració del CAT on s’ha informat que un dels nous representants de la Generalitat és Elisabeth Tomàs en substitució del Kilian Franch. En aquest sentit, també s’ha donat compte d’una dotzena de canvis dels representants dels ajuntaments a l’Assemblea General, degut a la celebració de les eleccions municipals del passat mes de maig.

Finalment, l’Assemblea General també ha estat informada de l’aprovació definitiva del Pla d’Emergència per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Aquest pla avalua i determina les accions a emprendre en un hipotètic cas de sequera severa on el CAT no disposés d’abastament d’aigua procedent dels canals de reg del Delta de l’Ebre. El planejament determina les limitacions i reduccions a les dotacions que s’haurien d’aplicar als municipis consorciats. La probabilitat d’aquest succés és molt baixa i en base a uns indicadors i llindars de referència dels embassaments de Mequinensa i dels cabals del riu Ebre a Ascó.