El Col·legi d’Advocats de Tarragona acull un nou congrés

El Col·legi d’Advocats de Tarragona acull un congrés sobre la reclamació de danys per pràctiques contra la competència

 • L’acte ha estat organitzat per la Secció de Dret Mercantil en col·laboració amb la Secció de Dret Marítim i delTransport.
 • Entre els ponents, destacar la participació de l’exministre de Justícia Francisco Caamaño, que ha analitzat els efectes sobre els ciutadans de la transposició a l’ordenament intern de la regulació de la UE.

  El 13 de setembre, de les 9.00h a les 18.30h, ha tingut lloc a la seude l’ICAT un congrés sobre la “Reclamació de danys per pràctiques contra la competència” en el que diferents experts han posat de relleu els principals aspectes de la transposició de la directiva comunitària 2014/104/UE que haprovocat importants modificacions legislatives en l’àmbit de la defensa de la competència i també del seu procediment.

  La primera ponència ha anat a càrrec del Dr. Pablo Girgado, professor titular de Dret Mercantil a la URV i del Sr. Francisco Caamaño, exministre de Justícia, que han tractat sobre l’objecte, finalitat i transposició de la legislaciócomunitària a l’ordenament jurídic espanyol. Ambdós ponents coincideixen en destacar que la directiva ha estat, en general, positiva i necessària malgrat la prohibició dels sobre costos i les particularitats de la prescripció. Caamaño haincidit en la importància d’incloure els danys punitius com a mesura persuasiva dels càrtels. La Comissió europea incentiva la reclamació judicial dels perjudicats “no només directes sinó també els indirectes“ per aconseguir,d’aquesta manera “beneficiar al sector afectat i a la societat en general, possible destinatària final del producte o servei”.

  La segona ponència ha estat moderada pel president de la Secció de Dret Marítim i dels Transports, Felipe Serrano. La Sra. Nadine Watson, el Sr. Enrique Cañizares, economistes especialitzats en la matèria i la Sra. Blanca Torrubia, professora de Dret Mercantil a la UOC han enfocat la temàtica de la reclamació de danys des de la perspectiva econòmica. Han explicat la valoració i la quantificació del dany i la figura del Pass-on “el gran desconegut”, segons haafirmat el Sr. Cañizares. Aquest pot ser utilitzat pels demandats per reduir els danys i també pels clients indirectes, per substanciar les seves demandes.

  L’última taula, moderada pel president de la Secció de Dret Mercantil, José Antonio Jiménez, ha comptat amb lesponències de l’Il·lm. Sr. Roberto Niño, Magistrat de l’Audiència Provincial de Tarragona. S’ha analitzat els conflictes decompetència judicial que sorgeixen en procediments de reclamació de danys quan aquests són entre diferents països.Per la seva banda, l’Il·lm. Sr. Díaz Muyor, Magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona ha il·lustrat sobre elsterminis de la prescripció de la matèria des de la perspectiva del perjudicat i, per últim, l’Il·lm. Sr Suárez, Magistrat del Jutjat Mercantil de Tarragona ha reflexionat sobre la primera resolució judicial en relació al controvertit càrtel de camions.

  Felipe Serrano, president de la Secció de Dret Marítim i dels Transports, i Federic Adan, professor agregat de Dret processal de la URV, han estat els encarregats d’inaugurar el congrés. La clausura ha anat a càrrec de César Suárez Vázquez, magistrat del Jutjat Mercantil de Tarragona i José Antonio Jiménez González, president de la Secció de Dret Mercantil de l’ICAT.