El 23 de novembre es presentarà la nova guia del Protocol d’intervenció en situacions de violència masclista a Tarragona

Es presentara a les 13 hores, al Pati de Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona

  • El proper 23 de novembre a les 13 hores, al Pati de Jaume I de l’Ajuntament, es presentarà la nova “Guia del Protocol d’actuació i circuits d’intervenció en situacions de violència masclista a la ciutat de Tarragona”, en un acte presidit, entre d’altres autoritats, per la consellera de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, Ana Santos.

La primera edició del Protocol de Tarragona es va elaborar el 2008 i ara es presentarà la seva actualització, després de 10 anys d’experiència.

La Guia ha estat elaborada per la Comissió del protocol que està integrada per representants i serveis de l’ Ajuntament, la Generalitat, dels àmbits judicial, de la salut, social i cossos policials, entre d’altres, que garanteixen l’abordatge integral de la violència contra les dones.

El Protocol estableix les bases per a la detecció, prevenció, atenció i recuperació de les dones i dels seus fills i filles, i és des de la Comissió de Seguiment que s’ha creat l’espai per consensuar informació, establir coordinacions i promoure estratègies per tal de millorar la qualitat de la intervenció en situacions de violència masclista.

Dins d’aquest treball s’ha creat la Taula Local de Prevenció de la Mutilació Genital Femenina i el passat mes de febrer es va publicar la guia del “Protocol de prevenció de la mutilació genital femenina”. Actualment també s’ha començat a treballar la Taula de matrimonis forçats.

La nova guia del “Protocol d’actuació i circuits d’intervenció en situacions de violència masclista a la ciutat de Tarragona” actualitza i aporta als professionals el mètode a seguir en els diferents àmbits d’actuació que són: el de la salut, el judicial, els serveis especialitzats, l’àmbit social, els cossos policials i els institucionals.

ÀMBIT DE SALUT

— Centres hospitalaris i d’urgències

— Equips d’atenció primària

— Centre de salut mental d’adults Pere Mata

— Centre de salut mental infantil i juvenil

— Centre d’atenció i seguiment a les drogodependències

ÀMBIT JUDICIAL

— Jutjat de Violència sobre la Dona

— Oficina d’Atenció a la Víctima i Delicte

— Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses

— Fiscalia

— Advocacia

SERVEIS ESPECIALITZATS

— Servei d’intervenció especialitzada

— Servei d’acolliment residencial

— Servei substitutori de la llar

— Servei d’informació i assessorament a la dona

ÀMBIT SOCIAL

— Serveis socials d’atenció primària

— Equip socioeducatiu d’atenció a la violència masclista

— Servei d’urgència i emergència social de Tarragona

COSSOS POLICIALS

— Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra

— Guàrdia Urbana de Tarragona

INSTITUCIONAL

— Institut Català de les Dones

— Universitat Rovira i Virgili

— Unitat de Violència de la Subdelegació del Govern