Dubtes sobre el futur de la Casablanca

La Cambra de Tarragona, favorable al manteniment de la plataforma Casablanca

Davant la notícia apareguda en diferents mitjans de comunicació de que la plataforma petroliera Casablanca podria cessar definitivament la seva activitat el proper 27 de desembre, en el cas de que el Consell de Ministres de demà desestimés una ampliació de la concessió, la Cambra de Tarragona es mostra favorable al manteniment d’aquesta infraestructura industrial.

I demana als polítics del territori, sobretot als representants del partits amb responsabilitats de govern tant a Catalunya com a Espanya que posin en valor aquesta inversió i el que suposa per les Comarques de Tarragona, atès que es podrien perdre 120 llocs de treball directes altament qualificats, sense comptar els indirectes i l’efecte induït per diferents negocis de la zona davant el que suposa una activitat d’aquest abast. Sense oblidar que es deixarien d’executar unes inversions properes als 150 milions d’euros en deu anys i quedarien sense efecte contractes de serveis valorats en 16 milions d’euros a l’any.

Per tot això, la Cambra de Tarragona demana a l’Executiu espanyol que es concedeixi la pròrroga de la concessió, que seria l’última prevista per la normativa vigent (30 anys+10+10) tot tenint en compte que Repsol ha complert amb tots els requisits tècnics i administratius per seguir extraient uns 2.000 barrils de petroli al dia que tenen un valor anual, a preus actuals de mercat, al voltant dels 40 milions d’euros. Una producció energètica que serveix per abastir el mercat nacional i reduir, així, la factura en la importació de cru.