Despreniment de fragments de la Muralla

El mati del divendres, a les 7.55 hores, la Guàrdia Urbana va rebre un avís que s’havien desprès uns fragments de pedra de la Muralla, en el tram de la Via de l’Imperi que és més proper a la Rambla Vella

La Guàrdia Urbana, els bombers, la Brigada i els tècnics municipals i dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat s’han presentat a la zona per tal de fer-hi una inspecció.

Els bombers han tallat l’accés de la Rambla Vella cap a la Via de l’Imperi i hi han fet una intervenció. Finalitzada la seva tasca, s’hi ha restablert el trànsit.

En resum, les actuacions han estat les següents:

  • Hi ha hagut despreniments de la maçoneria de la cara exterior d’aquest tram de muralla, causats per la disgregació dels morters i de la pedra. Aquesta disgregació ha estat motivada per la humitat al llarg d’un període dilatat de temps. Aquesta humitat ve de la cara interior de la Muralla (filtracions i pluges), i per això els bombers i els tècnics han inspeccionat el tram afectat, a fi d’avaluar-ne la situació.
  • Per motius de seguretat, s’ha instal·lat un perímetre de protecció amb tanca electrosoldada en un tram de vorera.
  • La circulació de vehicles a la Via de l’Imperi es manté amb normalitat. Queda anul·lada la parada d’autobús número 22, així com un tram de vorera.
  • Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament i de la Generalitat emetran en breu els seus informes, on s’establiran les mesures d’emergència i urgència que cal prendre.
  • Amb aquests informes s’instarà els propietaris —ja que en aquest tram hi ha confluència de diverses propietats— per fer-hi les actuacions que pertoquin, d’acord amb el Pla director de la Muralla i les legislacions i normatives sectorials vigents.