Despreniment al mur romà del Pretori

Imatge del Pretori romà. TARRAGONA TURISME

Aquest matí s’ha produït un despreniment al mur romà del Pretori, a la part que dona a l’antic carrer Sant Hermenegild. Els tècnics municipals han fet una primera inspecció on han detectat que s’ha desprès un tros de carreu que s’ha esmicolat en fragments.

S’ha procedit a netejar i acordonar la zona per garantir la seguretat dels vianants. En breu es realitzarà una inspecció amb plataforma elevadora de la zona afectada per part de personal especialitzat, en coordinació amb la Conselleria de Patrimoni Històric, i es determinaran les mesures més adients per garantir la conservació i la seguretat.

La CUP exigeix un seguiment real de l’estat del conjunt arqueològic per tal d’evitar-ne l’ensorrament. Aquest incident “se suma a tota una llarga llista d’esfondraments o despreniments de les restes arqueològiques”, com els de la grada de l’amfiteatre o d’una volta del circ romà. Aquesta formació exigeix “un seguiment i manteniment real per tal de poder evitar les intervencions d’urgència o, encara pitjor, la degradació irreversible del nostre patrimoni”.

La solució, segons la formació anticapitalista, passa per un seguiment periòdic per part de conservadors per tal d’anar observant el deteriorament d’aquestes restes i per preveure d’avançar l’actuació “abans d’acabar en l’ensorrament del Pretori”. Segons afirma, una manca de seguiment de quin és l’estat real de tot element patrimonial “ens aboca a la necessitat d’actuar d’urgència per fer pegats, quan realment s’haurien de fer actuacions de manteniment estructurals que ajudin a evitar que s’arribin a aquests graus de degradació”. Per últim, la CUP també assenyala que “quan han caigut trossos d’altres elements patrimonials fora de la vista dels turistes o dels tarragonins i tarragonines que circulen a peu, no s’ha actuat de manera tan immediata com en el cas del Pretori”.