La despesa turística al juny es dispara i deixa 2.117 milions d’euros, el 18% més que el mateix mes de l’any passat

En el primer semestre, la despesa acumulada suma 8.187 milions d’euros, amb un increment del 15%

ACN Madrid .- La despesa total realitzada a Catalunya pels turistes no residents a l’estat espanyol es va enfilar al juny fins als 2.117 milions d’euros, cosa que suposa un fort creixement del 18,48% en relació amb el mateix mes de l’any passat, segons ha publicat aquest dijous l’Institut d’estadística espanyol recollint xifres de l’Enquesta de Despesa Turística (Egatur). La despesa mitjana diària de cada un dels turistes estrangers que van visitar Catalunya al juny es va situar en 189 euros, cosa que suposa un increment del 4,56% en relació amb l’any passat. D’aquesta manera, la despesa mitjana per turista durant els 5,5 dies que va durar la seva estada al juny va ser de 1.043 euros, el 8,04%. En el primer semestre, els turistes s’han deixat 8.187 milions d’euros, el 14,82% més en relació amb el primer semestre del 2016.
Els 2.117 milions d’euros que van deixar els turistes estrangers a Catalunya suposen el 23,57% dels total que van gastar a l’estat espanyol.

En el conjunt de l’estat espanyol, els turistes estrangers van deixar al juny 8.982 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 14,9% en relació amb el juny del 2016.

La despesa mitjana per turista se situa en 1.065 euros, amb un augment del 2,9% i la despesa diària de mitjana va ser de 143 euros, el 4,9% més que fa un any.

La durada mitjana del viatge dels turistes internacionals va ser de 7,5 dies en el conjunt de l’estat espanyol, cosa que suposa un lleuger descens de 0,1 dies en relació amb l’any passat i sempre en el període del mes de juny.

En els sis primer mesos de l’any, la depesa total dels turistes internacionals va sumar 37.217 milions d’euros, amb un augment del 14,8% en relació amb la primer part de l’any passat.

A Catalunya la mitjana d’estada dels turistes internacionals es va situar en 5, 5 dies, amb un fort increment de 3,32 dies més que l’any passat.

En el primer semestre, els turistes internacionals que van visitar Catalunya han deixat 8.187 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 14,82% en relació amb el primer semestre del 2016.

El principal país emissor en relació al volum de despesa al juny va ser el Regne Unit, absorbint el 21,4% de la despesa total realitzada a l’estat espanyol. Després dels britànics van els alemanys, que concentren el 15,6% de la despesa realitzada al juny, seguits dels països nòrdics que aporten el 6% de la despesa realitzada a l’estat espanyol. No hi ha dades sobre el rànquing de països emissors per autonomies.

En els sis primers mesos, el britànics s’han mantingut com el principal país emissor en despesa a l’estat espanyol , aportant el 20,3% de la despesa total, seguits pels alemanys amb el 14,4% de la despesa i els països nòrdics amb el 8,7%.

Les Illes Balears son la primera autonomia per nivell de despesa turística al juny, amb el 23,7% del total, seguit per Catalunya amb el 23,6%, una dècima menys. Tot i això, en l’acumulat de l’any Catalunya lidera el rànquing absorbint el 22% de la despesa de turistes estrangers a l’Estat, seguit de Canàries, amb el 21,2% i ja més lluny Andalusia amb el 15,1%.