Es constitueix el Pacte Nacional per a la Universitat

Comunitat universitària, agents socials i econòmics, i grups parlamentaris subscriuen un pacte promogut pel Govern per debatre i consensuar el futur del model universitari català

  • El conseller Baiget destaca “l’ampli consens polític i social” amb que neix el pacte que té com a objectiu “fer una anàlisi rigorosa de la realitat per dissenyar les línies estratègiques que dotin al sistema de la màxima estabilitat i que li permetin mantenir els nivells de qualitat assolits fins l’actualitat”
  • El setembre del 2018 s’ha fixat com a termini per configurar acords en el model de finançament, les polítiques de personal i de qualitat a la universitat, i el sistema de tarifació social, entre d’altres
La comunitat universitària, els agents socials i econòmics, i els grups parlamentaris han subscrit aquest matí el Pacte Nacional per a la Universitat (PNU) promogut pel Govern per debatre i consensuar el futur del model universitari català. A l’acte presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, hi han assistit els rectors i presidents dels Consells Socials de les universitats catalanes, els representants dels estudiants i de les organitzacions sindicals i empresarials, diputats, així com personalitats en l’àmbit universitari.
El conseller Baiget ha explicat que “el PNU té com a objectiu fomentar la participació de la comunitat universitària i la societat civil per establir les línies estratègiques en clau de futur del nostre model universitari”. Tal i com es va fer amb el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), el PNU “és un instrument que ha de permetre fer una anàlisi rigorosa de la realitat del sistema universitari català per tal de dissenyar les estratègies de futur que comptin amb el màxim consens”. Un consens, que tal i com ha passat amb l’àmbit de la recerca, “tingui uns efectes molt beneficiosos gràcies a dotar al sistema de la màxima estabilitat i projecció”.
Les qüestions claus que es debatran en el marc del PNU són:
  • Configuració d’un model de finançament de les universitats que n’asseguri la sostenibilitat i l’estabilitat.
  • Millora de la situació del personal de les universitats públiques, permetent l’accés i la progressió en posicions docents i de recerca per a homes i dones.
  • Avançar en l’impuls de polítiques de qualitat i innovació a les universitats.
  • Avançar en el sistema de preus públics equitatiu que promou la igualtat en l’accés a la universitat (tarifació social).
L’estructura del PNU consta d’un plenari, una taula permanent i quatre grups de treball. En el plenari, hi seran representats els rectors i els presidents dels Consells Socials de les universitats catalanes, els representats dels grups parlamentaris, el Consell de l’Estudiantat de Catalunya (CEUCAT), les organitzacions sindicals i empresarials, un grup d’experts en l’àmbit de l’educació superior, i el Govern, mitjançant els alts càrrecs de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
Les personalitats de l’àmbit universitari que s’integren en el plenari són: els exrectors Dídac Ramírez, Anna Ripoll, Josep Ferrer Llop, Anna Maria Geli, Imma Tubella, Joan Viñas i Francesc-Xavier Grau, l’exconseller Andreu Mas-Colell, l’exrector i exsecretari d’Estat, Màrius Rubiralta, els professors i investigadors Núria Sebastian, Joan Roca, Salvador Cardús, Núria Bosch, Jose Garcia Montalvo, Ramon Sanz, i Francesc Solé Parellada.
El PNU també comptarà amb una taula permanent integrada pel rector que presideixi l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), el rector d’una universitat privada, un representant dels Consells Socials, un membre del CEUCAT, qui ostenti la presidència de la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya, dos representants de les organitzacions sindicals i altres dos de les empresarials; així com quatre representants de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
Pel que fa als grups de treball, seran un total de quatre que es configuraran al voltant del Què (missió de la universitat: docència, recerca i transferència de coneixement; acció social i territorial, etcètera), el Qui (la comunitat universitària formada per PDI, PAS i estudiants), el Com (criteris d’organització que incideixen en la qualitat), i els Recursos (finançament, preus i beques, etcètera). En aquest sentit, debatran sobre qüestions cabdals del model universitari com ara el model de finançament de les universitats, l’estabilització de les plantilles, el sistema de tarifació social, o el model de governança, entre d’altres.
Calendari d’implementació
Donant compliment al mandat del Parlament de Catalunya, recollit en la disposició addicional 52 de la Llei 4/2017, el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, impulsa el Pacte Nacional per a la Universitat que, després de l’acte de constitució d’avui, el Govern té previst aprovar el pròxim setembre. A partir d’aquesta data, es fixarà la primera reunió del plenari que es trobarà cada dos mesos.
Sense prejudici que es consensuïn accions prèvies, el PNU s’ha fixat el termini d’un any per, al setembre de 2018, configurar acords en el sistema tarifació social, el model de finançament, i les polítiques de personal i de qualitat a les universitats, entre d’altres temes estratègics per al futur del sistema universitari català.