El conseller Rull presenta al sector del taxi les noves mesures per lluitar contra l’intrusisme

El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa un Decret Llei amb actuacions urgents per ordenar els serveis de transport de viatgers en vehicles de lloguer amb conductor fins a nou places

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat avui, durant la reunió del Consell Extraordinari del Taxi, que proposarà demà al Consell Executiu l’aprovació d’un Decret Llei amb mesures urgents per ordenar els serveis de transport de viatgers emparats per autoritzacions de vehicles de transport amb conductor (VTC).
El Decret Llei, que se centra en els vehicles de fins a nou places, “vol esprémer al màxim les competències de la Generalitat de Catalunya”, ha explicat Rull, per ordenar una situació “d’extrema i urgent necessitat”, com és la convivència entre aquests VTC i el sector del taxi.
Es tracta, ha afegit, de garantir el correcte desenvolupament de la mobilitat amb aquest tipus de vehicles, la seguretat jurídica de l’entorn en el qual es presten els serveis i els drets dels usuaris que trien una o altra modalitat de transport. “Donarem eines de confiança als usuaris, al sector del taxi i a la part dels VTC que fan bé la seva feina, al mateix temps que ens permetrà gestionar una situació que genera molta tensió en una destinació tant turística com Barcelona i Catalunya”, ha assegurat.
Lideratge de la Generalitat
 
Rull ha recordat que, degut a l’existència d’un “buit legal” a l’Estat durant tres anys, diverses empreses van demanar autoritzacions de VTC, l’atorgament de les quals està ara pendent de decisió judicial. “A Catalunya afrontem la possibilitat que s’atorguin 3.000 noves llicències de VTC, de les quals 800 les ha demanat la mateixa empresa”, ha alertat el conseller de Territori i Sostenibilitat. “Davant la passivitat de l’Estat” i la seva “lentitud exasperant, des de la Generalitat hem decidir prendre la iniciativa”, ha anunciat.
El Decret Llei que es veurà demà es basa en dos textos legislatius: la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, i la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
En concret, preveu les següents mesures:
1.    Les autoritzacions VTC domiciliades a Catalunya només es podran transmetre passats dos anys des del seu atorgament. D’aquesta manera es vol evitar que determinades empreses accedeixin a la titularitat d’aquestes autoritzacions només per transmetre-les amb finalitats especulatives i no per operar.
2.    Es crearà un registre electrònic al qual les empreses que gestionin VTC hauran de comunicar els serveis que tenen previstos prestar acreditant la seva contractació prèvia. Així, hauran de facilitar les dades del contractant i del prestador del servei; el lloc i la data de celebració del contracte, i el full de ruta, amb l’hora, data i lloc d’inici i finalització del servei.
D’aquesta manera, s’impedirà que aquest tipus de vehicles captin viatgers mentre circulen pel carrer o mentre estacionen en ports, aeroports o estacions de tren.
3.    Es crea un distintiu que els vehicles de lloguer amb conductor hauran de dur enganxat a la part inferior dreta del parabrisa davanter del vehicle. La identificació facilitarà la tasca dels inspectors i la lluita contra l’intrusisme. Les empreses disposaran de dos mesos des de l’entrada en vigor del Decret Llei per obtenir aquest distintiu.
4.    El Decret Llei es completa amb el següent règim sancionador:
·         Les empreses de VTC amb autoritzacions d’altres comunitats autònomes que prestin més d’un 20% dels seus serveis a Catalunya es podran multar amb 4.000 euros (infracció greu).
·         L’incompliment de l’obligació de comunicar al registre electrònic la realització del servei constituirà una infracció lleu, sancionada amb multes de fins a 1.000 euros.
·         L’incompliment de l’obligació de dur el distintiu es podrà multar amb 2.000 euros (infracció greu)
El conseller de Territori i Sostenibilitat ha assegurat que, a banda d’aquest Decret Llei, “continuarem desplegant modificacions normatives per modernitzar el sector del taxi, però ara necessitàvem un dic de contenció d’aplicació ràpida, clar i comprensible”. “No estem disposats a acceptar la competència deslleial i ara tindrem eines clares i contundents”, ha etzibat Rull.
Més de 6.000 inspeccions
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha inspeccionat 6.149 vehicles durant els darrers tres anys i mig en la campanya de control i inspecció que realitza anualment en el marc de la lluita contra l’intrusisme al taxi. D’aquesta manera, es treballa per evitar pràctiques il·legals que no garanteixen la seguretat dels viatgers i que poden perjudicar el sector de professionals del taxi que presten els seus serveis complint les normes establertes.
Les infraccions lleus són sancionades amb un advertiment o una multa de fins a 300 euros; les greus, amb una multa de 301 a 1.400 euros, i les molt greus, amb una multa de 1.401 a 6.000 euros.
Pel que fa a les immobilitzacions, el març de 2015 es va modificar a Llei 12/87 del transport de viatgers per carretera per permetre immobilitzar immediatament els vehicles que no disposin d’autorització, amb l’objectiu de dissuadir la proliferació dels serveis de taxi sense llicència. Fruit d’aquest canvi de normativa, des de llavors i fins al juliol de 2017 les policies locals i mossos d’esquadra han immobilitzat 222 vehicles.
D’altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat treballa en la creació d’una comissió de seguiment sobre l’evolució de les negociacions en relació a l’atorgament de noves autoritzacions de vehicles de transport amb conductor (VTC).
Modernitzar el sector del taxi
 
A més, el Departament treballa en altres mesures d’innovació en el sector del taxi. L’objectiu és que “el sector sigui més modern i eficient, tal com demana una part de la clientela”, ha comentat Rull.  Es planteja, entre d’altres:
·         Impulsar un pla de foment de la digitalització del taxi amb l’impuls de sistemes digitals de contractació, comunicació i col·laboració.
  • Fomentar el taxi compartit, amb la contractació per seient i el cobrament individual en moments del dia o temporades en què hi hagi manca de mitjans de transport públic, com per exemple a les nits, els festius o en llocs com els aeroports.
  • Fomentar el taxi a la demanda, és a dir, possibilitar preus pactats prèviament entre usuari i conductor en trajectes interurbans, sempre i quan el preu resultant no sigui superior al que resultaria d’aplicar la tarifa vigent.
  • Crear l’observatori del taxi com a eina d’anàlisi i seguiment tant de l’entorn econòmic i de finançament dels serveis com del comportament de la demanda i l’oferta.
  • Fomentar el taxi sanitari, tal i com recull la Llei del taxi per als desplaçaments d’usuaris de la sanitat pública que no requereixin complir condicions específiques.
  • Fomentar els taxis nets, amb la incorporació progressiva al servei de taxi de vehicles equipats amb motors adaptats per funcionar amb combustibles menys contaminants. En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat ja fa dos anys consecutius que obre una línia de subvencions per fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi.