El Consell de Ministres aprova el nou cànon digital

La compensació per còpia privada recaurà a partir d’ara als fabricants i distribuïdors d’equips, aparells i suports de reproducció

ACN Madrid .- El Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns el Reial decret llei pel qual es modifica el sistema de compensació equitativa per còpia privada, l’anomenat cànon digital, per adaptar-lo al dret de la UE. D’aquesta manera, a partir d’ara la compensació als autors per la còpia de les seves obres recaurà als fabricants i distribuïdors d’equips, aparells i suports de reproducció (mòbils, memòries i CD). La mesura preveu que les persones físiques i jurídiques que justifiquin la destinació professional dels equips i suports, a més de les entitats del sector públic, quedin exemptes del pagament.
El Consell de Ministres recorda que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència en diverses ocasions sobre el cànon digital. A l’octubre del 2010, la sentència Padawan invalidava el sistema de compensació implantat el 2006, per la qual cosa al desembre del 2011 el govern espanyol va aprovar un decret llei que regulava la compensació equitativa per còpia privada amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

Posteriorment, al juny del 2016 l’alt tribunal europeu va assenyalar que la legislació espanyola no recollia un mecanisme que permetés a les persones jurídiques sol·licitar l’exempció del pagament o el seu reemborsament. La interpretació d’aquesta sentència va ser adoptada pel Tribunal Suprem al novembre i va anul·lar el decret llei que regulava la compensació per còpia privada amb càrrec als pressupostos.

El nou cànon digital aprovat avui permet que el pagament de la còpia privada recaigui als fabricants i distribuïdors d’equips, aparells i suports de reproducció i també exceptua del pagament les persones físiques i jurídiques que justifiquin la destinació professional dels equips i suports adquirits i les entitats integrants del sector públic.

Per gestionar la facturació de la compensació equitativa per còpia privada als fabricants i distribuïdors les entitats de gestió hauran de constituir una persona jurídica que, a més, serà la responsable de gestionar les excepcions del pagament i els reemborsaments.

Implantació escalonada i règim tarifari transitori

El decret llei fixa una implantació escalonada per facilitar la introducció del nou model. El primer any després de l’entrada en vigor d’aquesta norma s’aplicarà de manera provisional la compensació prevista en la Disposició Transitòria Segona, que estableix tant el llistat d’equips, suports i materials de reproducció, com les quanties econòmiques amb les quals s’hauran d’abonar els autors.

Per exemple, per un telèfon mòbil o smartphone els fabricants abonaran 1,10 euros i per un dispositiu electrònic amb pantalla tàctil o tauleta, 3,15 euros. Es graven els mateixos aparells que als països de l’entorn de l’Estat, però en una forqueta de quanties més baixa.

Transcorregut un any es regularà mitjançant un decret tant la relació d’equips com les quanties per adaptar-los a la realitat de la còpia privada i a les novetats tecnològiques del mercat. Les successives modificacions es faran mitjançant una ordre ministerial.

El Consell de Ministres subratlla que el nou cànon digital ha estat acordat amb les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual, agrupades en l’Associació per al Desenvolupament de la Propietat Intel·lectual (ADEPI), amb les grans empreses del sector tecnològic i amb els diversos grups parlamentaris. S’espera que el Reial decret llei sigui convalidat en el pròxim ple del Congrés.