Comença la campanya preventiva del mosquit tigre a Tarragona

Des l’1 d’abril s’han iniciat les tasques de desinsectació de les rieres i del riu Francolí i dels espais públics on es poden acumular tolls d’aigua

Ajuntament de Tarragona.- La campanya de comunicació i prevenció del mosquit tigre ha començat aquesta setmana. L’objectiu és informar la població de les condicions de reproducció del mosquit i el mosquit tigre per evitar els focus de creixement, especialment a jardins i zones exteriors dels habitatges. Des d’aquest dilluns s’ha iniciat la campanya informativa a través de les instal·lacions municipals, entitats i protectores d’animals sobre els consells generals per a la prevenció del mosquit tigre i sobre què cal fer en cas de patir-ne alguna picada. La informació també esta disponible al web municipal i es fan accions especials d’informació en aquells punts detectats com a possibles focus de creixement.

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit. Per això, tal com recorda la consellera de Neteja Pública, Ivana Martínez, “el més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. L’Ajuntament s’encarrega d’actuar en els espais públics de la ciutat, però la ciutadania té una tasca important a evitar l’acumulació d’aigua dolça a jardins, terrats, balcons i espais a l’aire lliure”.

A més de la comunicació a la ciutadania, des l’1 d’abril s’han iniciat les tasques de desinsectació de les rieres i del riu Francolí i dels espais públics on es poden acumular tolls d’aigua. Es realitzen 21 tractaments larvicides i se’n fa seguiment, a més de localitzar i actuar en nuclis d’aigua entollada que poden ser focus de creixement. La campanya té una durada  de 31 setmanes amb periodicitat d’accions cada 10 dies. Aquests tractaments es realitzen amb mètodes biològics que protegeixen absolutament la resta de fauna de la zona. També es realitzen controls periòdics dels tractaments per verificar els resultats i corregir-los, en cas necessari.