Com es poden introduir els videojocs a casa?  

L’ús correcte d’aquest recurs de lleure pot enfortir els vincles familiars. Llogar els videojocs, mirar el codi PEGI i pactar el temps són algunes de les recomanacions per a fer-ne un ús responsable

UOC.- Amb l’arribada de l’estiu i les vacances escolars, als nens els queden més de dos mesos i mig que poden arribar a ser difícils de gestionar per part de les famílies. És en aquest moment quan els recursos de lleure comencen a guanyar terreny a les llars.

Molt sovint, les famílies es pregunten com han d’actuar respecte als videojocs perquè els fills en facin un ús creatiu i responsable. El professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC Daniel Arandaassegura que els jocs digitals són un recurs «molt interessant» per a dinamitzar el lleure dels infants i que és bo «no criminalitzar-ne l’ús».

El professor dels Estudis d’Educació i Psicologia Guillermo Bautista hi coincideix, però subratlla que és fonamental que «el temps de joc digital no els tregui temps de fer altres activitats quotidianes importants, com fer esport, quedar amb els amics, jugar a altres coses o tenir temps per a la família».

De fet, els videojocs aporten nombrosos beneficis als menors. «Ajuden a desenvolupar diferents habilitats, a descobrir nous llenguatges, a impulsar el pensament estratègic, promouen la memòria i augmenten la capacitat de concentració», assegura Aranda.

Els experts coincideixen que és primordial que els adults facin una supervisió del joc amb «una actitud educativa i no pas prohibitiva». «Els videojocs han de ser una eina per a compartir rialles, parlar d’estratègies, discutir opcions, superar plegats dificultats i, en definitiva, per a enfortir vincles familiars», coincideixen els professors.

Com podem fer un ús responsable dels videojocs

  • Analitzar les propostes. És important que abans de comprar els jocs, els adults i els fills revisin conjuntament les diferents propostes de joc que es volen comprar, contrastant els interessos i els valors segons les circumstàncies específiques de cada cas.
  • Assegurar-se que el videojoc és apte per a l’infant. Per a això, els adults han de consultar el codi PEGI (Pan European Game Identification), que recull la classificació per edats d’acord amb els criteris internacionals europeus. Aquesta informació, que apareix a la caràtula del videojoc, és una orientació clau que diferencia els videojocs que tenen continguts violents, escenes de sexe o que no respecten els drets de les persones, entre altres.
  • Ajustar els continguts a les característiques dels fills i filles. Tots els infants són diferents i, per tant, no hi ha regles universals. Els adults han de revisar acuradament els continguts i les propostes del producte, ja que no sempre coincideixen l’edat cronològica i l’edat madurativa del nen o nena.
  • Llogar els jocs abans de comprar-los. Abans de fer la compra, pot ser interessant entrar en contacte amb el videojoc mitjançant el lloguer. Haver-hi jugat pot ser una bona opció de contrast abans d’adquirir-lo.
  • Jugar sempre amb els menors. Com qualsevol altre recurs cultural, l’ús del videojoc necessita l’acompanyament d’un adult. És important que el progenitor ajudi el menor a fer les primeres interpretacions del joc.
  • Pactar els temps de joc. De la mateixa manera que la família pacta amb els seus infants l’acompliment de les seves responsabilitats (fer els deures, fer tasques de la llar…), també cal pactar el temps d’ús dels videojocs.
  • No barrejar els espais de descans amb els de lleure. La presència de tauletes o consoles a les habitacions dels infants afavoreix un consum lliure i indiscriminat que pot ser difícil de controlar.