La Catalunya exterior valora positivament els serveis que ofereix el Registre de Catalans Residents a l’Exterior

El Departament d’Afers Exteriors ha posat en marxa un nou servei per comunicar-se amb les persones inscrites i conèixer les seves demandes, necessitats i preferències

Els catalans que viuen a l’exterior valoren positivament, amb puntuacions superiors al 7 sobre 10, el conjunt de serveis que, des del passat mes de març, els ofereix el Registre de Catalans Residents a l’Exterior. Així ho indica una enquesta de satisfacció que ha realitzat el Departament d’Exteriors als seus usuaris i que ha permès conèixer el grau de satisfacció i recollir les seves observacions, necessitats, preferències i usos.
Aquesta enquesta, que es realitzarà de manera periòdica, s’incorpora als serveis oferts a través del Registre, i pretén establir una via de comunicació més directa amb la diàspora catalana per conèixer de primera mà les seves necessitats per millorar i ampliar els serveis que els ofereix el Govern.
 
Resultats de la valoració dels serveis del Registre (Puntuació sobre 10)
Targeta Sanitària Individual
8,36
Carnet eBiblio Catalunya
7,66
Carnet Jove
7,63
Campanyes culturals com “Fas 6 anys. Tria un llibre”
7,40
Servei de colònies a Catalunya “L’estiu és teu”
7,39
Accés a publicacions plataforma iQuiosc
7,24
Descomptes al Xanascat
7,06
Entre els serveis, el més ben valorat per la comunitat catalana resident a l’exterior -8,36 sobre 10- és la Targeta Sanitària Individual, que garanteix l’accés al sistema sanitari català en les estades temporals a Catalunya. Des del mes de març, més de 600 catalans residents a l’estranger ja disposen d’aquest servei, que dona resposta a una demanda llargament manifestada per part dels catalans a l’exterior.
Els registrats també han puntuat amb bona nota de 7,66 el servei eBiblio, que fa possible el préstec de continguts digitals del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que ja l’han obtingut més de 500 catalans a l’exterior; i la possibilitat de disposar del Carnet Jove amb un 7,63, que dóna avantatges en l’adquisició i utilització de productes i serveis de caràcter cultural, social i participatiu. Altres serveis que ofereix el Registre i que també han obtingut puntuació destacada són l’accés gratuït a publicacions de pagament a través de la plataforma iQUIOSC.cat i els descomptes a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT).
L’enquesta de satisfacció també ha servit per saber com els usuaris han conegut el Registre i a través de quins canals de comunicació s’informen. Així, més d’un 33% dels registrats afirma haver conegut el Registre i els serveis que ofereix mitjançant el Departament d’Afers Exteriors i les seves 12 delegacions. La resta hi ha tingut accés a través de familiars o amics (24%), a través de les Comunitats Catalanes a l’Exterior (22%) i finalment a través dels mitjans de comunicació (19%).
Principals vies de coneixement del Registre 
A través del Departament d’Afers Exteriors i els seus canals de comunicació
33%
A través de familiars o amics
24%
A través Comunitats catalanes a l’exterior
22%
A través dels mitjans de comunicació
19%
L’enquesta també ha servit per conèixer a través de quins canals de comunicació  s’han pogut informar sobre el Registre. Així situen en primer lloc les xarxes socials (14,48%), pàgines web que contenen informació del registre (9,45%), televisió (9,31%) i radio (6,65%).
El passat mes de març, el Departament d’Afers Exteriors va posar en marxa una campanya de difusió dels serveis del Registre a la premsa escrita, mitjans digitals i xarxes socials, actualment activa, una campanya específica de difusió directa per a les 141 comunitats catalanes a l’exterior; i una campanya pròpia amb la marca Books and Roses que va realitzar més de 150 activitats arreu del món. Alhora el Departament d’Afers Exteriors, a través de les delegacions a l’exterior, han organitzat en els darrers tres mesos, en col·laboració amb les comunitats catalanes, una seixantena de sessions informatives a l’exterior per donar a conèixer el Registre i els serveis que ofereix.
El Registre de Catalans Residents a l’Exterior
Els departaments d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència; Salut; Treball, Afers Socials i Famílies; i Cultura van signar el passat mes de març  els acords per a la prestació de serveis a la comunitat catalana resident a l’exterior. Amb aquests acords es va obrir una nova etapa en la relació entre el Govern i la diàspora catalana, donant resposta a les necessitats dels catalans residents a l’exterior amb l’accés a serveis en l’àmbit de la sanitat, joventut i cultura.
Per poder tenir accés als serveis és necessari inscriure’s al Registre de Catalans Residents a l’Exterior, una eina àgil que possibilita que les persones que hi estiguin inscrites puguin exercir els seus drets i ser preceptors dels serveis i, al mateix temps, permet al Govern conèixer les demandes i necessitats de la comunitat catalana a l’exterior.
 
La Llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior
L’impuls del Registre de Catalans a l’Exterior ve contemplat per la Llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior aprovada pel Parlament de Catalunya el maig d’aquest any. L’aprovació d’aquesta Llei al Parlament ha significat un pas endavant per al reconeixement de la comunitat catalana a l’exterior, una demanda històrica. Per primera vegada la Llei reconeix individualment els ciutadans catalans residents a l’exterior com a subjectes de drets i deures en l’àmbit de les competències de la Generalitat.
Aquesta Llei ha permès bastir un nou marc de relacions del Govern i la diàspora catalana, perquè el Registre es converteixi en un instrument que permeti dissenyar les polítiques públiques destinades a aquest col·lectiu. D’aquesta manera, el Registre és l’eina que possibilita que les persones que hi estiguin inscrites puguin exercir els seus drets i ser preceptors de serveis i, al mateix temps, permet al Govern conèixer les demandes i necessitats de la comunitat catalana a l’exterior.