El CAT preveu un increment de consum d’aigua però abaixa la tarifa en un 4,7%

El Consorci d’Aigües aprova els comptes per l’any vinent per un importa de 41,3 MEUR

Redacció.- L’Assemblea General del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha aprovat aquest dimarts els pressupostos per l’any 2018 per un import de 41,3 MEUR. D’aquests, 2,1 milions seran per a inversió. Les actuacions més destacades seran per millorar el control de qualitat de l’aigua amb la disposició de quinze equips de mesura on-line a diferents llocs de la xarxa, inversions en seguretat física i lògica, així com en la creació de la seu electrònica i un portal de transparència. Per al 2018, el CAT preveu incrementar el consum d’aigua dels 71 hm3 als 73,5 hm3, un 3,8% més. Amb tot, el preu de la tarifa mitjana de consum es redueix un 4,78%, situant-se en 0,56 euros el metre cúbic. El CAT pot abaixar les tarifes gràcies a l’estalvi en el cost de reactius així com per l’entrada en servei de la planta d’ozó i l’efecte SAOOEC d’estalvi energètic.

Segons ha detallat el CAT, la posada en marxa de la planta d’ozó, per desinfectar l’aigua substituint el clor, s’ha aconseguit un estalvi del 16% en els costos dels reactius.

El preu que es paga per l’aigua, 0,5623 euros el metre cúbic, s’estructura d’acord amb els percentatges de les tres partides que integren el pressupost: el 39% per a despeses d’explotació, el 37% dels cànons, i el 24% per la càrrega de les necessitats financeres.

Entre les inversions previstes per al 2018, destaquen millores en la xarxa de control de qualitat a la xarxa, així com renovacions de manteniment mecànic, elèctric i de telecomandament. A més, per l’any vinent es crearà la seu electrònic i un portal de transparència per millorar la relació amb els propis consorciats.