Cardiologia d’última generació per al Joan XXIII

Aquest nou equipament entrarà en funcionament el pròxim dimarts

L’espai compta amb equips d’última generació que permetran tractar més casos i de major complexitat, amb màxima seguretat i major eficiència

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, acompanyat del director gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, ha presentat aquest matí la nova sala de cardiologia intervencionista de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. L’espai compta amb l’última i més avançada generació del mercat i està configurada per a donar solució a procediments intervencionistes tant d’hemodinàmica com d’electrofisiologia. El nou equipament entrarà en funcionament el pròxim dimarts, 18 de desembre.
La nova sala permetrà un increment anual de casos d’hemodinàmica cardíaca d’entre 300 i 400 casos, respecte els 1.800 actuals i un increment anual d’entre 70-100 casos d’electrofisiologia respecte als 110 que s’han realitzat aquest any.
La construcció d’aquesta nova sala ha suposat també l’increment de la zona de transferència de pacients de 4 a 6 punts monitoritzats, fet que suposa una millora del drenatge de pacients, ja que dos terços provenen d’altres centres sanitaris i no queden ingressats al propi hospital.
Així mateix, la nova dotació de la sala amb l’equip d’última generació permetrà la realització de casos de cardiopatia estructural de major complexitat i amb la màxima seguretat, gràcies als innovadors sistemes de fusió de la imatge d’ecocardiologia i TAC. Aquests permeten una millora substancial de la qualitat de la imatge que aporta el seu detector d’última generació i una pantalla de grau mèdic de gran format, configurable segons el procediment. En aquesta línia, l’equip incorpora un sistema de reducció de dosi de raigs X que permet realitzar imatges de gran qualitat amb una exposició ultrabaixa de radiacions ionitzats als pacients.
Gestió integral i treball més eficient
Amb aquesta segona sala que disposa d’eines informàtiques avançades s’aconseguirà una gestió integral i una millora del flux de treball i eficiència del temps, ja que es podrà treballar simultàniament en casos diferents entre la sala d’exploració i la sala de control, sense interrupció entre si.
L’actuació, a més de la innovació en l’equipament tecnològic, suposarà una millora de les infraestructures, amb la dotació d’una nova sala cardiologia intervencionista de 45,9 m2 integrada amb la sala de control i dotada amb l’equipament i els requeriments d’una àrea quirúrgica: climatització amb control de pressió i filtració absoluta, gasos medicinals amb torres suspeses al sostre d’hemodinàmica i electrofiosologia i una làmpada quirúrgica.
La millora de les infraestructures s’ha desenvolupat en dues fases. Una primera on s’ha adequat i s’ha dotat la segona sala d’hemodinàmica cardíaca i electrofisiologia, i una segona on s’ha millorat el conjunt del servei, facilitant els circuits dels usuaris i professionals, amb la dotació d’un nou punt d’atenció a l’usuari i secretaria, nous vestidors, magatzem i sales de treballs dels professionals sanitaris.
L’abast del conjunt de l’actuació ha suposat reordenar i millorar uns 464 m2. El cost total de la intervenció ha estat de 2,4 milions d’euros.
El director del CatSalut, Adrià Comella, ha afirmat que el nou espai “representa un canvi per al territori” perquè permetrà que, en el cas de la hemodinàmica i l’electrofisiologia, “tota la demanda de la regió sanitària Camp de Tarragona, així com de les Terres de l’Ebre, es pugui resoldre des d’aquest hospital”. En aquest sentit ha reiterat que “Tarragona ha de tenir una alta capacitat resolutiva de tota la patologia complexa”.
Per la seva banda, el cap de servei de cardiologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII, el Dr. Alfredo Bardagí, ha afegit que dels 1.800 pacients que s’atenen actualment al Joan XXIII prop de 500 corresponen al Codi Infant, fet que suposa “el segon hospital de Catalunya en volum d’activitat entre la població del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre”. “Amb la nova sala podrem absorbir tota la demanda de patologia urgent i programable”, ha dit.