Canvis a l’aparcament a la zona del Nàstic

El motiu són les obres de desmantellament per recuperar l’antiga traça de l’autovia A-7  

Redacció.- Amb motiu de les obres de desmantellament que s’estan executant per recuperar l’antiga traça de l’autovia A-7 a la Vall de l’Arrabassada, en el tram que es conserva entre la Autovia A-7 i la rotonda de la Via Augusta, hi haurà afectacions a l’aparcament de vehicles a la zona del Nàstic, els dies 1, 12 i 26 de novembre i el 10 de desembre.

  • Dia 1 de novembre (Nàstic-Barça ) i 12 de novembre (Nàstic-Oviedo): no es podrà aparcar des del viaducte del camí de la Budellera – carrer d’accés accés a l’ ITV-  fins a l’actual A-7. Sí que es podrà aparcar en la resta de l’àmbit de la obra.

  • Dia 26 de novembre (Nàstic-Lorca) i 10 de desembre (Nàstic-Sevilla): es podrà aparcar en el tram que va des del viaducte del camí de la Budellera fins el camí del Nàstic. No es podrà aparcar des del viaducte del camí de la Budellera fins a la rotonda.

Les obres

El passat dia 25 es van iniciar les obres de desmantellament de  l’antiga traça de l’autovia A-7 a la Vall de l’Arrabassada que  farà possible que aquest vial estigui a una única alçada i es millori considerablement la mobilitat al Nou Estadi, un factor important perquè serà l’escenari de les cerimònies d’inauguració i clausura dels Jocs Mediterranis del 2018. A més, les obres permetran desenvolupar els dos Plans de Millora Urbana de la zona que contempla el POUM, el del Nàstic i el  del Turó de la Budellera sud.  Les obres estan adjudicades a Trasnmaber SL per 270.384 euros i s’executaran en un termini de dos mesos.

El conseller de Territori de l’Ajuntament, Josep Maria Milà, ha manifestat que “el  projecte d’urbanització consisteix  en enderrocar les estructures de formigó armat  i els moviments de terra necessaris per recuperar la topografia original que hi havia abans de la construcció de l’antiga A-7. Les estructures de formigó desmantellades s’utilitzaran per l’ acabat del terraplè, d’aquesta forma es valoritza el material de la demolició i no s’haurà  de portar a un abocador amb benefici del mediambient.”

El tram té una longitud de 789 metres, s’enderrocaran els dos ponts de formigó de la carretera en desús i la pasarel.la de vianants. El desmantellament es farà en dues fases:

Fins al 24 de novembre afectarà el tram que va  del viaducte del camí de la Budellera – carrer d’accés ITV-  fins a l’actual A-7. Es retiraran els elements d’il·luminació, les baranes, l’aglomerat i es farà  l’excavació i terraplenat d’aquesta zona; s’enderrocarà el viaducte de davant del carrer Narcís  Oller i de la passarel.la de vianants.

Del 27 de novembre al 22 de desembre es treballarà en el tram que va del viaducte del camí de la Budellera  fins a la rotonda. Es realitzarà l’excavació, el terraplenat i s’enderrocarà el viaducte del camí de la Budellera.