Acord entre l’APT i la Confraria de pescadors

Acord entre L’APT i la Confraria per millorar la qualitat de l’aigua de les dàrsenes del Port

PORT DE TARRAGONA.- El Departament de Sostenibilitat de l’Autoritat Portuària de Tarragona, la Confraria de Pescadors de Tarragona i els armadors de pesca van dur a terme una reunió el passat dimecres 17 de maig, a les dependències de la mateixa confraria, per cercar mesures que permetin millorar l’estat ecològic de l’aigua, en especial les aigües portuàries interiors.

Un cop exposada la situació actual, les diferents parts van concretar acords, per tal d’aconseguir millorar la qualitat de l’aigua i el tractament dels residus marins. Entre les mesures que s’implantaran hi ha evitar la caiguda de residus sòlids a l’aigua com ara ampolles de plàstic, caixes o matèria orgànica; així com posar més atenció en les maniobres de descàrrega del peix, i evitar que el material que es diposita en els molls pugui arribar a l’aigua.

Joan Basora, director de Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat del Port de Tarragona afirma que: “l’Autoritat Portuària, per la seva part, posarà tots els contenidors necessaris perquè aquests residus es puguin dipositar i gestionar correctament, així com incrementar el pas de l’embarcació que té contractada per a la recollida dels residus sòlids flotants”. Així mateix, destaca que: “amb tot això, esperem una millora important de la qualitat i la imatge que, a vegades, es veu malmesa per la presència d’aquests residus, i podrem fer amb la col·laboració amb la Confraria i els pescadors”.

En breu, també es posarà en marxa el projecte “Marviva” de l’Agencia de Residus de Catalunya, amb col·laboració de la Diputació de Tarragona i l’Autoritat Portuària. El programa preveu portar a terra i classificar el residus que queden enganxats en les xarxes, durant les feines de pesca per arrossegament.
La millora de la qualitat de l’aigua requereix de la col·laboració i la implicació dels pescadors, que veuen com les captures van minvant.