37 ciutats catalanes es beneficiaran de millor condicions per retornar els seus deutes

Podran fer-ho a través d’operacions de crèdit i no per la via de la retenció de la participació en els ingressos de l’Estat

ACN Madrid .- 37 ciutats catalanes formaran part de les 268 que es podran beneficiar de millors condicions per fer front als deutes derivats del mecanisme de pagament a proveïdors, segons ha anunciat el Ministeri d’Economia i Hisenda. Actualment, aquests deutes es paguen a través de retencions de la participació en els tributs de l’Estat. Segons Hisenda, la mesura permetrà a aquests municipis regularitzar la situació sense rebre nous recursos, accedint a operacions de crèdit. El Ministeri preveu un estalvi “important” de costos financers per a aquests municipis, ja que el tipus d’interès aplicable “es reduirà en més de quatre punts percentuals”. El que se’ls aplica actualment supera el 5% anual.
Segons s’indica des del govern espanyol, els municipis afectats no van formalitzar préstecs amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors de les Entitats Locals els anys 2012 i 2013, perquè no tenien un pla d’ajustament aprovat pel Ministeri. Tampoc es van acollir a una mesura idèntica que es va habilitar en dos ocasions l’any 2015, subratlla la mateixa font.

En aquest sentit se subratlla que per optar a la mesura que ara s’aprova, s’exigirà la condicionalitat financera que no van assumir els anys 2012 i 2013 en el marc de les diferents fases del mecanisme de pagaments a proveïdors. Per tant, hauran d’aprovar un pla d’ajustament i l’hauran de sotmetre a la valoració del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.