El 28% dels graduats estan sobreeducats per al mercat laboral català

Gairebé tres de cada deu graduats universitaris del curs 2009-2010 tenen, tres anys després d’acabar els seus estudis, una formació superior per al lloc de treball que ocupen

UOC.- El 35% del total de titulats tenen un contracte temporal i la meitat han assolit l’èxit laboral, és a dir, una feina estable adequada al seu nivell d’estudis. Aquests són els principals resultats preliminars de l’estudi de la UOC, «La retenció del talent universitari a les empreses catalanes», finançat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i que aquest dijous s’ha presentat en la jornada La Formació en Noves Competències, organitzada per la Universitat i la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE).

Les empreses més competitives tenen altres prioritats

Els recent titulats encaixen millor en el sector productiu català que en el d’economies més avançades. La recerca revela que aquest ajust canvia de manera significativa quan únicament es pren en consideració les empreses més competitives i productives de l’economia catalana. «El sector empresarial més avançat, el que hauria de protagonitzar i afavorir el canvi de model productiu, demana, a diferència de la resta d’empreses, habilitats elevades en idiomes i informàtica, competències que no compleixen els acabats de graduar», explica la investigadora de l’Observatori d’Ocupabilitat de la UOC, Elisabet Motellón, qui lidera la recerca.

UOCActualment, segons l’estudi, els recent titulats destaquen en competències específiques -pròpies de la titulació-, com són la formació teòrica i la pràctica. Pel que fa a les transversals -comunes en qualsevol àmbit de coneixement-, tenen com a punt fort el treball en equip, la resolució de problemes i la presa de decisions, però manifesten mancances en l’ús de les TIC i, sobretot, en lideratge i en idiomes.

Davant d’aquesta situació, per a Motellón, les mesures que està prenent el sistema universitari català poden «pal·liar aquest desajust competencial» que es dona en les companyies més productives. Principalment, per mitjà de l’obligatorietat d’acreditar una tercera llengua per a l’obtenció del títol universitari a partir del curs 2014-2015 i de l’augment de l’ús de les TIC en el procés d’aprenentatge en totes les universitats. A més, cal tenir en compte que els estudiants que entren actualment en els centres educatius estan més familiaritzats amb les tecnologies ja que són nadius digitals. «El talent dels graduats té un impacte decisiu en l’èxit laboral i en la qualitat de la seva futura ocupació», conclou la investigadora.

Fonts d’informació

L’estudi s’ha basat en les dades recollides en la darrera Enquesta d’inserció laboral dels titulats recents de les universitats catalanes, amb una mostra representativa d’una població total de 31.279 individus que es van graduar en el curs acadèmic 2009-2010, i en la darrera Enquesta a ocupadors de graduats de Catalunya, feta a 1.535 empreses, totes dues portades a terme per l’AQU Catalunya i publicades el 2014.